Schizofrenie: belangrijkste tekenen en symptomen

Schizofrenie verwijst naar ernstige mentale stoornissen waarbij iemands waarneming van de werkelijkheid wordt vervormd. Er is een ontoereikend gedrag en irrationaliteit in de presentatie van gedachten (gestoord denken).

De eerste tekenen van schizofrenie worden gediagnosticeerd, meestal in de adolescentie. En bij de jongere generatie komt de ziekte vaker voor dan op oudere leeftijd. Tegenwoordig is bijna 1% van de wereldbevolking ermee bekend.

Schizofrenie diagnose


Verlies van contact met anderen, emotionele armoede, passiviteit, delier, obsessieve toestanden, bewegingsstoornis, verminderd denken, het optreden van onkarakteristieke prikkelbaarheid of agressie - dit alles kan worden toegeschreven aan tekenen van endogene schizofrene stoornissen.

Ondanks het feit dat de ziekte "onder het volk" soms gespleten persoonlijkheid wordt genoemd, vertegenwoordigt deze in essentie de "splitsing" van mentale functies. Hun harmonie is afwezig, waardoor de patiënten ongeorganiseerd zijn en niet-logische acties demonstreren. Wanneer het intellect bewaard blijft, wordt een schending van gedrag en denken geconstateerd. Er is geen overeenkomst tussen menselijke capaciteiten en hun normale implementatie.

De diagnose 'schizofrenie' veroorzaakt controversiële geschillen tussen psychiaters uit verschillende landen. In sommige regio's zijn hier inderdaad alleen ernstige manifestaties van de ziekte (kenmerkend handschrift) en in andere gevallen - symptomen van pathologie. En de loop van schizofrenie kan worden gevarieerd: van een enkele manifestatie tot een chronisch proces. Een persoon in remissie kan volledig capabel zijn en verschilt niet van gezond.

Tekenen van schizofrenie


Deskundigen zijn voorzichtig in de diagnose van de ziekte. Het hele scala aan stoornissen wordt bestudeerd: emotioneel en neurotisch. Als onderdeel van het schrijven van dit artikel gebruikten we het advies van specialisten van de kliniek voor geestelijke gezondheid "Alliance" (https://cmzmedical.ru/)

Emotionele tekenen van schizofrenie:

 • Emotionele armoede - een persoon wordt onverschillig voor hun dierbaren.
 • Ontoereikendheid - in sommige gevallen is er een verhoogde reactie op de stimulus: elke kleinigheid kan ongemotiveerde agressie, woede, een aanval van jaloezie veroorzaken. En de dichtstbijzijnde mensen lijden hieraan. Hoe verder de patiënt emotioneel in relatie staat tot andere mensen, hoe minder uitgesproken de reactie. Bij vreemden kan hij zich gedragen zoals gewoonlijk.
 • Verlies van interesse in vertrouwde dingen.
 • Saaiheid van instinctieve gevoelens - een persoon verliest interesse in voedsel, hij heeft geen behoefte om voor zichzelf te zorgen, om de gebruikelijke hygiënische procedures te observeren.
 • Onzin - een overtreding die zich manifesteert in een vertekend beeld van wat er gebeurt. De patiënt heeft ongewone kleurendromen, obsessieve ideeën dat iemand naar hem kijkt, wil doden, handelt met behulp van onzichtbare stralen, enz. Gemeenschappelijk en delirium van jaloezie: de patiënt vermoedt de echtgenoot van verraad ongegrond en dergelijke ideeën doden de partner moreel. In tegenstelling tot gewone jaloezie, bij schizofrenie, heeft het de aard van obsessieve gedachten.
 • Hallucinaties - meestal manifesteert een dergelijke overtreding zich in de vorm van auditieve hallucinaties: het lijkt een persoon die buiten stemmen de volgorde van acties aan hem influisteren; ideeën opleggen. De patiënt kan visuele hallucinaties bijwonen en kleuren, als levendige dromen.

Als milde emotionele stoornissen in het beginstadium moeilijk op te merken zijn, kunnen wanen en hallucinaties niet worden gemist (dit is een kenmerkend handschrift van schizoïde stoornissen). In families waar schandalen en aanvallen van jaloezie frequente metgezellen zijn in relaties, verhoogde agressie, kunnen depressieve toestanden worden toegeschreven aan andere emotionele stoornissen. En alleen al bij de minste van alle nabije mensen wordt schizofrenie vermoed. In een succesvolle relatie worden een schending van het denken, veranderingen in het gedrag van een partner in een vroeg stadium opgemerkt.

Tekenen van schizofrenie kunnen ook een neurose-achtig karakter hebben. Een speciale stijl van dergelijke schendingen: depersonalisatie, fobieën, angsten, hypochondrie, katatonische verdoving of vice versa - opwinding. Ze manifesteren zich specifiek: de patiënt kan klagen dat hij voortdurend de beweging van bloed voelt; ongebruikelijke angsten verschijnen, bijvoorbeeld, angst voor boeken. De patiënt kan rustig anderen vertellen over de meest belachelijke fobieën, ongewone kleurendromen bekijken.

Belangrijkste symptomen van schizofrenie


In de psychiatrische praktijk is het gebruikelijk om onderscheid te maken tussen cognitieve, positieve en negatieve symptomen van schizofrenie.

Positieve syndromen zijn onder meer:

 • Brad.
 • Hallucinaties.
 • Stop met denken - verwarring en onlogische gedachten in mijn hoofd, wanneer de patiënt vergeet wat er nodig was voor een of ander object. Of hij kan zijn gedachten niet afmaken. Om uit de moeilijkheid te geraken betekende een abstracte of symbolische presentatie.
 • Wissen van de grens tussen het fictieve en de realiteit (derealisatie) - manifesteert zich op verschillende manieren: de beginfase wordt gekenmerkt door het feit dat de patiënt zijn persoonlijkheid niet kan personaliseren en aannemen dat hij "door de wereld wordt geabsorbeerd". Er kunnen ideeën zijn van verwantschap met onbekende vreemden en ontkenning van verwantschap met dierbaren. De perceptie van de omringende wereld wordt geschonden: alle kleurdetails lijken onwerkelijk helder, het gewone object is voorzien van speciale eigenschappen.

Negatieve symptomen van schizofrenie:

 • Remming - de patiënt verliest het vermogen om snel te reageren en beslissingen te nemen, kan het gesprek niet ondersteunen.
 • Emotionele kilte - de rand in nabootsing en stemuitdrukking van gevoelens is gewist. De eentonigheid van spraak en "bevroren" gezichtsuitdrukkingen zijn kenmerkend.
 • Asocialiteit - het wordt moeilijk voor een persoon om in de maatschappij te wonen. Hij gaat slecht met contact en maakt kennissen. Met oude vrienden stopt met communiceren. Tot op zekere hoogte lijkt dit symptoom op autistische afwijkingen. Misschien om deze reden, eens zonder toestemming, werden autisten verwezen naar mensen met schizofrene beperkingen.
 • Lage concentratie van aandacht, waardoor het onmogelijk is om een ​​normaal leven te leiden, naar het werk gaan, je favoriete dingen doen. Zelfs het handschrift is vervormd.
 • Verlies van interesse in wat er gebeurt. Daarentegen verschijnen obsessieve ideeën, waarop een persoon geobsedeerd raakt. Productief leven wordt onwerkelijk.

De negatieve symptomen van schizofrenie, als ze te verklaren zijn door een algemeen concept, zijn het verlies van levensenergie, waarin het vermogen om als een volwaardige productieve persoon te functioneren verdwijnt.

Schizofrenie: symptomen van cognitieve disfunctie


Cognitieve tekenen van schizofrenie: geheugen, aandacht, denken. Dit alles is in de een of andere graad gebroken. De patiënt is moeilijk om zijn aandacht te concentreren, hij kan geen nieuwe informatie waarnemen. Cognitieve achteruitgang wordt waargenomen bij spraakvervorming: gesprekken worden abstract, afgematte symbolen, neologismen, woordenschat wordt slecht. Het is mogelijk om zinnen te onderbreken, te herhalen wat er is gezegd, onlogische rijmwoorden te gebruiken.

Cognitieve functionele stoornissen omvatten ook symptomen van geheugenpathologie: verbaal, langdurig, kortdurend, episodisch, werkend, associatief. Slapeloosheid kan worden waargenomen.

Cognitieve stoornissen in schizofrenie zijn moeilijk te behandelen met behulp van traditionele antipsychotica. Integendeel: hun bijwerkingen verergeren de situatie alleen maar.

Neurocognitieve stoornissen hebben een negatief effect op iemands dagelijks leven. Sociale, professionele, huishoudelijke taken worden moeilijk.

Hallucinaties bij schizofrenie


Hallucinaties, wanen, obsessieve ideeën - het kenmerkende handschrift van paranoïde schizofrenie.

Hallucinaties zijn de creatie van hun eigen verzonnen wereld, die wordt geprojecteerd op de realiteit. In deze imaginaire wereld zijn er kleurenfoto's met een vervormde realiteit, evenals vluchtige stemmen in het hoofd. In het proces van hallucinaties kunnen zowel enkele als complexe zintuigen worden betrokken. De kenmerkende stijl van dit type psychose is misleiding van de visuele, auditieve, tactiele, olfactorische of / en smaakperceptie van de wereld eromheen.

Het is gebruikelijk om de hallucinaties in vals en waar te verdelen. Het verschil is dat een persoon in de echte versie geluiden hoort in een echte kamer of praat over uitgevonden visuele beelden op echte oppervlakken. Het handschrift van valse hallucinaties is hun creatie in het midden van de patiënt. Een persoon verzekert bijvoorbeeld dat slangen in zijn lichaam leven. Of dat al zijn acties geleid worden door de stemmen in zijn hoofd.

Perceptiedieceptie kan eenvoudig en complex zijn. In het eerste geval zijn dit individuele geluiden of ruis. In de tweede trekt de verbeelding hele scènes die lijken op felgekleurde dromen. Symptomatica van hallucinaties:

 • gesprekken alleen met zichzelf;
 • plotselinge gedragsverandering bij praten: de patiënt lijkt te worden afgeleid door interne prikkels in het hoofd;
 • lachen zonder reden;
 • angst en onthechting bij het praten.

Hallucinaties kunnen een autoscopisch karakter hebben. In dit geval ziet de patiënt zichzelf als een tweeling.

Als een naaste een vermoeden van een schending van perceptie en denken vermoedt, adviseren deskundigen niet om bedachte obsessieve ideeën te bespreken, misleiding te ondersteunen, de patiënt te overtuigen in de onwerkelijkheid van perceptie. Het is ten strengste verboden om spotten.


Bij patiënten met schizofrenie worden waanachtige obsessies vaak waargenomen. Brad is een fictieve foto van de wereld om ons heen. De reden is de processen die plaatsvinden in de geest, in het hoofd. Ze worden niet beïnvloed door de informatie. Dit is alleen het resultaat van het werk van het verstoorde bewustzijn. De meest voorkomende onzinvervolging. In dit geval begint de patiënt de slechte intenties van hun geliefden of vrienden te vermoeden. Vaak heeft een persoon de constante behoefte om klachten naar verschillende instanties te schrijven om de "daders" te straffen. Tegelijkertijd heeft hij een verwrongen gevoel dat ze hem bespotten. Als obsessieve ideeën hypochondisch handschrift hebben, dan zal de patiënt ziekenhuiskamers besmeuren op zoek naar niet-bestaande ziektes.

Hoe schizofrenie bepalen als er obsessieve toestanden zijn in een persoon? Een onzin met een duidelijk, fantastisch karakter is gemakkelijk te herkennen door anderen. Maar als hij een geloofwaardig handschrift heeft, kan het moeilijk zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een ​​diagnose te stellen van de neiging tot morbide jaloezie.

Een bepaald gevaar kan een waanidee zijn van zelfbeschuldiging, wanneer de patiënt in een depressie valt en al zijn gedachten erop zijn gericht zichzelf de schuld te geven. Vaak gaat dit gepaard met slapeloosheid. Deze fase kan worden belast door zelfmoordgedrag. Misdaden wegens massamoord zijn ook vaak gebaseerd op schizoïde pathologie bij criminelen. Vervolgens kan hij dit als kleurrijke dromen presenteren en de werkelijkheid niet waarnemen.

Er zijn verschillende tips over het herkennen van schizofrenie met manifestaties van waanideeën. Dit wordt aangegeven door de volgende hoofdkenmerken:

 • gedragsveranderingen, het ontstaan ​​van ongemotiveerde agressie;
 • aanhoudende geschiedenissen van ongeloofwaardige aard, zoals levendige kleurendromen;
 • ongegronde angst voor hun leven en gezondheid;
 • manifestatie van angst in de vorm van vrijwillige opsluiting thuis, angst voor mensen;
 • voortdurend vervelende klachten aan de autoriteiten zonder reden.

Psychiaters adviseren om geen ruzie te maken met de patiënt over zijn overtuigingen. Bewijs niet hun onwaarschijnlijkheid. Als u zeer sterke emoties vertoont (woede, verdriet, angst) - neem dan contact op met een specialist.

Schizofrenie Agressie


Met agressie wordt een vorm van menselijk gedrag bedoeld die bedoeld is om morele of fysieke schade toe te brengen aan een ander wezen. In het dagelijks leven kunnen gewone gezonde mensen soortgelijke uitbarstingen van woede hebben als een beschermende reactie op een externe ziekteverwekker. Maar bij schizofrenie is agressie een impulsief handschrift, wat geen verdediging is. Agressie wordt geprovoceerd door een schending van het denken en een onjuiste interpretatie van de werkelijkheid. Verhoogde opwinding, slapeloosheid, negatieve houding ten opzichte van anderen, ongefundeerde verdenking - deze symptomen maken het mogelijk om de aanwezigheid van een schizoïde pathologie te vermoeden.

Volgens de statistieken wordt agressief gedrag zes keer vaker waargenomen dan bij gezonde mannen in de mannelijke helft van de mensheid met schizofrene handicaps. En bij vrouwen is het nog steeds triest: psychiatrische patiënten vertonen vijftien keer vaker agressie dan gezonde vrouwen. Obsessieve ideeën over jaloezie zijn ook meer inherent aan vrouwen. Hoewel sommige deskundigen zeggen dat onder alcoholisten aanvallen van agressie vaker voorkomen dan bij schizofrenen. Dit maakt het mogelijk om te concluderen dat dit gedrag eerder een erfelijke aanleg heeft. Een psychische stoornis is slechts een katalysator voor ontwikkeling.

Er zijn bepaalde symptomen waarbij het risico op agressie toeneemt. Als een patiënt lijdt onder waanvoorstellingen van vervolging, hallucinaties, organische hersenbeschadiging, vatbaar is voor asociaal of crimineel gedrag, wordt hij vergezeld door obsessieve staten van pathologische jaloezie, alcoholmisbruik - hij heeft alle kans om zich bij de rangen van agressieve patiënten aan te sluiten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan die patiënten die alcohol drinken, omdat ze destructief werken op cognitieve processen en een onvoldoende respons genereren op externe stimuli. Zo iemand met een vlaag van jaloezie kan zelfs het leven van een partner nemen.

Agressie bij schizofrenie wordt vaak waargenomen in de paranoïde vorm. In dit geval kunnen interne factoren katalysatoren worden bij afwezigheid van externe stimuli. Als een schizofrene patiënt gevoelig is voor impulsiviteit, wordt rusteloosheid waargenomen, kan agressie een bedreiging worden. Deze fase vereist ziekenhuisopname in een ziekenhuis, omdat er een risico bestaat op gevaarlijke ongemotiveerde handelingen.

Bewegingsstoornissen bij schizofrenie


Bewegingsstoornissen zijn een reeks stoornissen die zich manifesteren als intense opwinding of verdoving. In het eerste geval hebben patiënten rusteloosheid, zinloze spraak, vaak met het gebruik van rijmpjes, herhalingen, mimiek. Rusteloosheid gaat gepaard met perioden van onverschilligheid, een voortdurende stroom van meningsuiting - een plotselinge stilte.

Patiënten met catatonische opwinding kunnen verhoogde agressie tegenover anderen vertonen, vaak een gevaar voor het leven. In zo'n staat reageren ze niet op de toespraak die tot hen gericht is, omdat denken en bewustzijn verstoord zijn. Het verwijderen van de aanvallen is alleen mogelijk met medicijnen. Het probleem kan zijn dat de opwindingsfase vaak 's nachts plaatsvindt (wanneer een persoon levendige kleurendromen heeft of slapeloosheid naar hem toe gaat) en in enkele uren een hoogtepunt bereikt. Daarom moeten familieleden van de patiënt leren om snel en adequaat op aanvallen te reageren.

Catatonische stupor is verschillende symptomen. Rusteloosheid wordt niet waargenomen: de patiënt bevriest in een geïmmobiliseerde houding. Zijn spieren zijn in een verhoogde toon, maar tegelijkertijd is er de mogelijkheid om lange tijd in flexibele houdingen te blijven. De schizofrene patiënt reageert niet op anderen, stopt met eten, concentreert het oog op één punt. Als je probeert zijn positie te veranderen, wordt het succesvol: er is geen weerstand. Soms zijn er aanvallen van negativisme, waarbij een persoon negatief reageert op de buitenwereld. Zijn denken behoudt het vermogen om menselijke spraak waar te nemen, maar hij weigert zichzelf te spreken.

Diagnose van schizofrenie


Schizofrenie is een ziekte waarbij mensen heel zorgvuldig de diagnose benaderen. Volgens de wereldregels van de psychiatrie wordt het onderzoek uitvoerig en volgens verschillende criteria uitgevoerd. Om te beginnen worden primaire gegevens verzameld. Ze omvatten een onderzoek voor het installeren van borden, klachten worden onderzocht en functies in ontwikkeling.

Diagnose van schizofrenie omvat ook de volgende hoofdmethoden:

 • speciale psychologische tests doorstaan. Ze zijn informatief, als dit de eerste fase is, en voor grensstaten;
 • MRI - met behulp van tomografie wordt bepaald of de patiënt organische stoornissen heeft (tumoren, bloedingen, encefalitis) die gedragspatronen kunnen beïnvloeden. Inderdaad, veel van de symptomen die kenmerkend zijn voor schizofrenie zijn mogelijk met organische hersenlaesies;
 • elektro-encefalografie - diagnoses hoofdletsel, hersenziektes;
 • laboratoriumdiagnostiek: urinetests, bloed-biochemie, immunogram, hormonale status.

Aanvullende onderzoeken kunnen worden gebruikt voor de diagnose: nachtruststudies, vasculaire diagnostiek, virologische tests.

De definitieve diagnose kan alleen worden gesteld als de patiënt symptomen heeft die langer dan zes maanden aanhouden. Ten minste één duidelijke en twee vage tekens moeten worden gediagnosticeerd:

 • een schending van het denken, waarbij een persoon een vaste overtuiging heeft dat zijn gedachten niet van hem zijn of dat het volledig vreemde gedachten zijn;
 • gevoel van externe invloed: een duidelijke overtuiging dat al zijn acties worden geleid door iemand anders;
 • perverse perceptie van spraak of gedrag optreedt;
 • hallucinaties: auditief, olfactorisch, tactiel, visueel;
 • obsessies (jaloezie-onzin);
 • verwarring van denken, verminderde motoriek: stupor of rusteloosheid.

Met alle mogelijkheden van een uitgebreide diagnose van de ziekte krijgt elke tiende patiënt een verkeerde diagnose, wat aangeeft dat het moeilijk is om pathologie te onderscheiden.

Prognose voor schizofrenie


Schizofrene stoornissen kunnen gunstig zijn als u op tijd aandacht besteedt en begint met medicamenteuze behandeling. Behandeling van ziekten die zich op volwassen leeftijd manifesteerden, is gemakkelijker dan bij jongere patiënten. Moeilijkheden ontstaan ​​als schizofrenie in de vroege kinderjaren wordt gediagnosticeerd. Daarna gaat het verder in een kwaadaardig type. Het is ook vermeldenswaard dat de symptomen van schizofrenie bij mannen veel vaker voorkomen dan bij vrouwen, dit komt door enkele kenmerken van de vrouwelijke psyche.

Volgens studies kunnen plotselinge psychomotorische symptomen gemakkelijker worden gecorrigeerd dan langdurige ontwikkeling van primaire symptomen. Het gunstige resultaat van de behandeling hangt af van de tijdigheid van verwijzing naar een specialist en de correct geselecteerde therapie.

Schizofrenie: symptomen en tekenen

Symptomen en verschijnselen van schizofrenie kunnen zich op elke leeftijd manifesteren, maar meestal treedt de ziekte op na 15 en maximaal 25 jaar. Interessant is dat om onbekende redenen de vrouwelijke bevolking vatbaarder is voor psychische stoornissen dan mannen. Pathologie wordt gekenmerkt door verminderde activiteit van de psyche, het verdwijnen van heldere emoties, het verschijnen van hallucinaties.

De intellectuele capaciteiten van de patiënt blijven op hetzelfde niveau als voordat schizofrenie, geheugen en kennis bewaard blijven.

Voor de behandeling van de ziekte met behulp van verschillende groepen geneesmiddelen, die zijn gebaseerd op psychofarmaca. Zelfs nadat de symptomen verdwijnen en de schizofrenie afneemt, blijft er een aanzienlijk risico op terugval bestaan.

Schizofrenie - een algemeen kenmerk van de ziekte

Schizofrenie is een functionele aandoening van de hersenen, die leidt tot een verstoord begrip van de realiteit, ontoereikende gedachten en acties. Vaak verliezen zieke mensen het contact met de gewone wereld volledig en duiken ze in hun realiteit. Soms, als ze er uit zwemmen, ervaren ze paniek, omdat ze geloven dat iedereen hen kwaad wil doen, ze wil bekijken. Dat is de reden waarom schizofrenen het gemakkelijker vinden om in hun eigen kleine wereld te zijn.

Volgens de statistieken verschijnen de eerste tekenen van schizofrenie bij adolescenten of bij jonge mensen vaker, maar soms kan de ziekte op oudere leeftijd beginnen. Hoe eerder het ziektebeeld van de aandoening begint te verschijnen, des te ernstiger de verstoringen zullen zijn en des te ernstiger de loop van de pathologie zal zijn. Bovendien is schizofrenie veel agressiever in de mannelijke bevolking, hoewel mannen minder vaak ziek zijn dan vrouwen.

De ziekte wordt gekenmerkt door een chronisch beloop met episodische exacerbaties. Tijdens de periode van achteruitgang kunnen schizofrenen een normaal leven leiden en tijdens het gebruik van medicijnen frequente terugvallen voorkomen. Hoe sneller symptomen worden ontdekt en de behandeling wordt gestart, hoe groter de kans op een langdurige remissie.

oorzaken van

Om de oorzaak van schizofrenie te identificeren is nog niet mogelijk, men gelooft dat genetica en omgevingsfactoren de hoofdrol zullen spelen.

genetica

Mensen van wie de naaste familie aan schizofrenie leed, hebben een kans van 10% om ziek te worden. In die tijd is het risico op verschijnselen van schizofrenie bij vrouwen, mannen of kinderen die geen genetische aanleg hebben ongeveer 1%.

Milieu-impact

De ontwikkeling van pathologie draagt ​​bij aan het ervaren van ernstige stress, omdat gedurende deze periode het lichaam hormoon cortisol produceert, dat de hersenen beïnvloedt.

Factoren kunnen zijn:

 • intra-uterien contact met een virale infectie;
 • intra-uterine of postpartum hypoxie;
 • ernstige ziekte bij baby's;
 • ouderlijke dood op jonge leeftijd;
 • fysiek, psychologisch en seksueel misbruik van kinderen.

Aangeboren anomalieën van de hersenen

Verstoring van de normale structuur van de hersenen, zoals ventriculaire hypertrofie of een afname van het weefselvolume in andere delen, kan leiden tot de ontwikkeling van schizofrenie.

De eerste tekenen van schizofrenie

In zeldzame gevallen kan de ziekte plotseling beginnen, zonder enige waarschuwingssymptomen, maar meestal verandert het gedrag bij schizofrenie zelfs in de beginfase van ontwikkeling. De eersten die de ongewone toestand van de patiënt opmerken, zijn de naasten, schizofrenen zelf herkennen hun toestand vrijwel nooit.

Ik word excentriek, verlies mijn interesse in het leven, houd op emoties te tonen. Ze zijn geïsoleerd van vrienden, familieleden, ze zeggen ongewone dingen, ze weigeren van lessen waar ze vroeger van hielden. Vaak maakt het ze niet uit hoe ze eruit zien, patiënten kunnen in vuile, oude, gescheurde kleding of zonder hen lopen.

De vroegste symptomen van schizofrenie zijn onder andere:

 • isolatie van de samenleving;
 • vijandige, wantrouwende houding jegens anderen;
 • negeren van uiterlijk, verwaarlozing van hygiëne;
 • lachen of huilen zonder duidelijke reden;
 • spraakgebrek;
 • slaapstoornissen;
 • immuniteit van kritiek, agressieve reactie daarop.

Bij schizofrenen heerst depressieve stemming, ze zijn vergeetachtig, niet verzameld. Een opvallend symptoom is de uitvinding van nieuwe niet-bestaande woorden.

Belangrijkste symptomen van schizofrenie

Het klinische beeld van schizofrenie manifesteert zich individueel, niet noodzakelijkerwijs de aanwezigheid van alle tekens, daarnaast zijn de symptomen in verschillende mate uitgedrukt. Bij kinderen en adolescenten kan men vaker een positieve stemming vinden tijdens een exacerbatie (gelach, oorzaakloze vreugde), terwijl bij mannen of vrouwen de ziekte een depressieve toestand veroorzaakt.

Positieve symptomen

Positieve symptomen treden op als gevolg van overmatige stimulatie van het lichaam met dopamine, dat wordt geproduceerd in pathologisch hoge doses.

Deze omvatten:

 • de opkomst van obsessieve ideeën;
 • verschillende soorten hallucinaties;
 • onjuiste spraak;
 • verlies van controle over bewegingen;
 • delirium.

De reeks tekens is in elk geval anders, maar meestal is het niet compleet zonder hallucinaties. Het symptoom is dat de patiënt ziet, hoort of voelt wat er niet echt is.

Er zijn vier soorten hallucinatoire aandoeningen:

 • auditief - meest kenmerkend voor schizofrenie. Er verschijnt een stem in het hoofd van de patiënt of in de omringende objecten die opmerkingen maken, kritiek uiten op iemands acties of hem leren hoe hij correct moet leven en wat hij moet doen;
 • tactiel - ontwikkel minder auditief. De patiënt kan voelen dat kokend water op zijn huid wordt gegoten of, omgekeerd, ijswater. Ook kunnen patiënten klagen over het gevoel dat iemand in hen leeft (vissen zwemmen door de aderen, een slang kruipt in de maag);
 • snuif - de meest niet-indrukwekkende hallucinaties. Een persoon klaagt over de aanwezigheid van geuren die niemand anders dan hij voelt;
 • visueel - komt zeer zelden voor bij schizofrenie.

negatief

Negatieve symptomen omvatten manifestaties van schizofrenie, die de functionele vermogens van een persoon verminderen en zijn persoonlijke kwaliteiten afstompen. Dat wil zeggen, als de patiënt normaal sprak vóór de pathologie, dan zouden spraakstoornissen een negatief symptoom zijn.

Negativisme komt tot uiting in de volgende kenmerken:

 • verlies van verlangen om te leven, apathie;
 • symptomen van autisme - de patiënt neemt zijn toevlucht bij mensen, creëert zijn eigen kleine wereld, waar hij het grootste deel van zijn tijd doorbrengt;
 • problemen met spraak - het uiterlijk van verzonnen woorden, zinloos rijmen, abrupte beëindiging van het gesprek in tweeën, snelle en kruipende spraak;
 • de opkomst van moeilijkheden wanneer u het type activiteit moet veranderen;
 • pathologisch denken;
 • slechte concentratie van aandacht;
 • scherpe druppels emotionele toestand.

ongeorganiseerd

De ongeorganiseerde symptomen hebben het verkeerde sociale gedrag, inconsistentie en onlogisch denken.

Uiterlijk verschijnen ze:

 • ongebruikelijke gezichtsuitdrukkingen;
 • wangedrag, manieren;
 • incoherent gesprek;
 • ongepast uiten van emoties.

Schizofrenen, waarin ongeorganiseerde symptomen de overhand hebben, gedragen zich als jonge kinderen. Ze brabbelen, lachen, kunnen niet voor zichzelf zorgen.

Affectieve symptomen

Affectieve symptomen zijn een subtype van negatieve symptomen, waaronder veranderingen in de stemming van de patiënt tot het ergste:

 • depressie;
 • jezelf de schuld geven;
 • suïcidale handelingen of gedachten;
 • constant in een slecht humeur.

Classificatie van soorten schizofrenie en hun symptomen

Volgens welke symptomen prevaleren in het ziektebeeld van de ziekte, worden zeven typen schizofrenie onderscheiden.

Een persoon verliest niet het vermogen tot adequaat denken en normaal gedrag, maar hij wordt voortdurend achtervolgd door de angst voor iets. Aan het begin van de pathologie blijft de emotionaliteit stabiel, maar naarmate zich schizofrenie ontwikkelt, verschijnen er emotioneel-wilsstoornissen.

De patiënt kan niet normaal denken, hij wordt aangevallen door hallucinaties en wanen, hij verliest de controle over zijn acties. Kenmerkend voor dit type schizofrenie is een catatonische stupor.

Hallucinaties zijn zeldzaam, ze zijn zinloos, zijn belachelijk. Kortom, het denken en de stemming, die voortdurend veranderen, lijden.

Hallucinaties komen niet voor, iemand verliest gewoon geleidelijk zijn interesse in het leven. In geavanceerde gevallen daalt de productiviteit tot nul, stopt de patiënt met zichzelf, weigert om enige actie uit te voeren en komt in contact met de buitenwereld.

Het wordt gekenmerkt door manifestaties van verschillende soorten schizofrenie tegelijk.

De resterende symptomen zijn licht merkbaar, meestal zijn ze positief.

Symptomen na langdurige remissie.

Verschillen in symptomen van schizofrenie bij mannen, vrouwen, kinderen en adolescenten

Symptomen van schizofrenie bij mannen lijken helderder en remmen de menselijke functie sterker dan vrouwen. Maar de zwakkere seks heeft meer kans om te lijden aan deze pathologie. Bij adolescenten en kinderen is een positieve stemming meer kenmerkend, en bij degenen die ziek worden in de volwassenheid, heerst er depressie.

Schizofrenie bij kinderen ontwikkelt zich snel en leidt tot ernstige psychische stoornissen. Na 30 jaar komt trage schizofrenie, die wordt gekenmerkt door asthenie en depersonalisatie, vaker voor. In tegenstelling tot andere varianten van percolatie, ontwikkelt het zich niet in de tijd en verergert het de conditie van de patiënt niet.

diagnostiek

Om schizofrenie te diagnosticeren, moet de arts de patiënt lang observeren, voor veranderingen in zijn humeur en gedrag. Omdat schizofrenie gemakkelijk wordt verward met andere psychiatrische pathologieën, leiden vaak niet één maar meerdere artsen een patiënt. Ze registreren zorgvuldig alle symptomen en schrijven pas daarna een behandeling voor omdat onjuiste therapie de toestand van schizofrenie kan verergeren.

Om de juistheid van de diagnose te verifiëren, voert de patiënt speciale tests uit die de ontoereikendheid van denken en psychische stoornissen aan het licht brengen.

Dan worden aanvullende onderzoeksmethoden voorgeschreven:

 • MRI;
 • onderzoek van bloedvaten in de hersenen;
 • EEG.

Juiste en vroege diagnose is de sleutel tot een succesvolle behandeling. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken met de identificatie van vroege signalen in uzelf of in de buurt van mensen.

Schizofrenie tekenen

De klinische kenmerken van schizofrenie zijn zeer divers, maar hebben hun eigen kenmerken. Dit kunnen subtiele persoonlijkheidsveranderingen zijn die de sociale aanpassing niet beïnvloeden, en de diepgaande veranderingen in de persoonlijkheid van een persoon waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Het probleem blijft nog steeds open en de oorzaken van schizofrenie en de mechanismen van ontwikkeling worden nog steeds bestudeerd. De hoofdrol wordt toegewezen aan erfelijke factoren. Het effect van zenuwstress, evenals hersentraumatische aandoeningen, die tot ervaringen leiden.

De typische symptomen van schizofrenie zijn een aandoening van het intellect en emoties. In het geval van stoornissen in het denkproces klagen mensen met schizofrenie over dergelijke symptomen: onvermogen om hun gedachten te concentreren, ongecontroleerde gedachtenstromen, arrestatie van gedachten, parallelle gedachten, moeilijkheden bij het beheersen van het materiaal. En tegelijkertijd is het alleen in hun aard om een ​​speciale betekenis te krijgen in woorden, in zinnen, in kunstwerken. Ze zijn onderhevig aan het creëren van nieuwe woorden (neologismen), gebruik in de presentatie van hun gedachten, evenals in het werk van hun eigen symboliek en abstractie. Hun spraak is moeilijk te begrijpen vanwege de bloemrijke en logisch inconsistente presentatie van gedachten. Bij langetermijnpatiënten met schizofrenie is er sprake van een niet-verbondenheid van spraak en zijn incoherentie, gekenmerkt door een reeks woorden.

Het volgende teken van schizofrenie zijn obsessieve gedachten en toestanden die ontstaan ​​naast het verlangen en de wil van de persoon, omdat hij vreemd is aan zijn persoonlijkheid. Alleen, lijdt aan schizofrenie, kan de voorwaarden niet kwijt. Deze dwanghandelingen omvatten tellen, de reproductie van data, namen, termen, ideeën, angsten, redeneringen. Een patiënt met schizofrenie wordt lange tijd verzonken in gedachten over de zin van het leven, evenals de dood, ruzies over de vorm van de aarde, over de oneindigheid van het universum, enz.

Maar met zijn gedachten en toestanden bestrijdt de patiënt obsessieve acties (rituelen), die hem tijdelijk verlichting brengen. Foutieve oordelen, waanideeën en conclusies die niet vatbaar zijn voor correctie en ontrading zijn inherent aan patiënten met schizofrenie. Voor waanideeën die worden gekenmerkt door het primaire uiterlijk, gepaard gaande gebeurtenissen en secundaire, na een schending van de waarneming en het verschijnen van hallucinaties. Gekke ideeën dragen een ander karakter: vergiftiging, stalking, hekserij, blootstelling, jaloezie.

Een kenmerkend teken van schizofrenie is het waanidee van fysieke effecten. Het lijkt hen dat ze worden beïnvloed door hypnose, elektromagnetische straling en ook röntgenstraling, bijvoorbeeld vanuit de ruimte. Mensen met schizofrenie horen de stemmen van mensen die op hen handelen en hun gedachten, bewegingen en emoties beheersen. Ze kunnen speciale foto's zien van denkbeeldige mensen, onaangename geuren voelen, pijnlijke gewaarwordingen voelen in het lichaam, en in het hoofd in de vorm van boren. Mensen met schizofrenie worden belast met misleidende perceptie en hallucinaties.

Het volgende teken van schizofrenie is het verlies van genegenheid en mededogen voor familieleden, het verdwijnen van belangstelling voor studies, werk, het ontstaan ​​van isolatie, isolatie. Ik word boos, onbeleefd, de ouders worden behandeld als vreemden. Verloor een gevoel van verantwoordelijkheid, plicht. Patiënten volgen niet meer, dwalen rond, begaan de meest absurde daden.

De verergering van schizofrenie manifesteert zich als depressie of manische stemming. Bij patiënten met schizofrenie worden de volgende symptomen waargenomen: een afname van de wilsactiviteit, wat leidt tot volledige apathie (onverschilligheid) en lethargie.

Verder zijn de karakteristieke tekenen van schizofrenie motorische aandoeningen. De zieke persoon kan in een staat van remming zijn, niet lang reageren op anderen, weigeren te eten en geen vragen beantwoorden.

Een van de volgende tekenen van schizofrenie valt in de gekleurde wereld van dromen. In de meeste gevallen zien en zien mensen in zwart-witte dromen, of zien ze ze helemaal niet. Dit wordt als normaal beschouwd. Maar schizofrenen zien na het ervaren, in de periode van nachtrust, kleurrijke dromen. Men gelooft dat dromen een weerspiegeling zijn van onze realiteit, en dat een homogene en een sterke stimulans bijdraagt ​​aan het ontstaan ​​van aanhoudende kleurendromen. Wetenschappers uit Texas geloven dat het frequente dromen zijn, die gepaard gaan met levendige episodes, inherent aan patiënten van psychiatrische instellingen of mensen met borderline-stoornissen. Studies uitgevoerd met een gecombineerde groep mensen met een norm en afwijkingen van 25 jaar tot 47 toonden aan dat mensen met schizofrenie 20 keer meer kans hebben dan gewone mensen om kleurendromen en nachtmerries te zien. Wetenschappers zijn van mening dat de neiging tot schizofrenie, of de aanwezigheid van deze ziekte, de achromatische balans verandert, wat direct een indicator is van psychische stoornissen.

Verbazingwekkende ontdekkingen zijn openbaar gemaakt, volgens welke mensen dromen hebben die beperkt zijn in het aantal onderwerpen. In totaal zijn er maximaal 12 droomscènes en dromen over de achtervolging. De volgende meest populaire zijn dromen waarin mensen verdwalen of vastzitten. De derde positie werd ingenomen door dromen om te vallen, evenals scènes waarin een persoon zich ongemakkelijk voelt over hoe hij eruit ziet en gekleed in het openbaar. Een van de plaatsen waar de dromen van verwonding zijn.

Wetenschappers in Finland en Canada ontdekten dat dromen een intensieve training van het lichaam zijn. Hun taak is om iemand psychologisch voor te bereiden op gevaarlijke situaties. Misschien weten mensen dit wel, willen ze de dromen die ze hebben gezien interpreteren, om gebeurtenissen te voorspellen.

De Finse professor Antti Revonsuo gelooft dat dromen een repetitie zijn voor een mogelijke dodelijke dreiging. En suggereert dat dromen in de moderne mens een echo zijn van oude tijdperken.

Dromen, die lijden aan schizofrenie, weerspiegelen in hun pure vorm de activiteiten van onbewuste mechanismen. De condensatie van afbeeldingen bestaat bijvoorbeeld uit de combinatie van verwante, maar in essentie al zeer heterogene beelden tot een geheel.

Een persoon lijkt op A, verkleed als B, en voert de acties uit die C doet, maar deze persoon is G. Photomontage is aanwezig tijdens alle dromen. Of, bijvoorbeeld, een vrouw die voorheen onbekend was, combineert de kenmerken van een zuster, moeder, vrouw, meisje, eerste liefde. En de oudere man heeft overeenkomsten met zijn vader, de president, een gerenommeerd wetenschapper.

De offset is dat het teken van een echte persoon, evenals het onderwerp, is begiftigd met een super-speciale waarde. De vergeten, oude feiten worden intens opnieuw beleefd. Maar de traumatische gebeurtenissen die onlangs zijn gebeurd, vallen niet in een droom. Patiënten met schizofrenie kunnen traumatische ervaringen opnieuw beleven in een droom, terwijl de slaapfunctie wordt verstoord. Als schizofrenie wordt belast door neurose, komt dezelfde droom vaak terug.

De schizofrene kleurendroom ontvouwt zich voor de afschuwelijke staat. Beschermingsmiddelen zijn niet bestand tegen heldere, vreselijke indrukken en de schizofreen wordt wakker in angst en blijft alles in de realiteit ervaren.

Neurose vordert, terwijl het wegvegen van de resterende verdedigingsmechanismen en lijden aan schizofrenie angst voor slaap zelf voelt. In dergelijke gevallen is een speciale behandeling noodzakelijk.

Psychiatrie - Schizofrenie

Interessante interpretatie van dromen volgens Freud, die hen relateert aan het normale mentale leven. Slaap herstelt de mentale balans en het meest duidelijk, volledig en duidelijk vertegenwoordigt het onbewuste.

De droom schildert met beelden het besef van persoonlijk verlangen en draagt ​​ons over naar de toekomst, terwijl we heel getrouw de voorwaarden scheppen waaronder het verlangen echt zou kunnen uitkomen. De interpretatie van dromen trok alleen de aandacht van Freud, omdat de meerderheid van de schizofrene patiënten, in plaats van de herinneringen die ze nodig hadden, hun kleurrijke dromen vertelde. Maar de bespreking van felle kleurendromen met een arts, verrassend genoeg, gaf vaak een genezend effect

Dromen fungeert als een schakel in het individuele mentale proces, evenals collectieve historische cultuurvorming. Goethe, Poesjkin, Helmholtz, Mendelejev en andere hoogbegaafde naturen gaven toe dat veel ideeën, evenals beelden, hen bezochten in een droom of, in momenten van inspiratie, al in afgewerkte vorm. Wat gebeurt er in een droom? Verbeelding in een droom voert de belangrijkste, maar ook de beslissende stap uit, en creëert een beeld dat wordt verwerkt door dagelijkse mechanismen. Dus, heldere, kleurrijke dromen komen altijd uit het verleden en tekenen onze verlangens, en brengen ons geloofwaardig over naar de toekomst.

Speciale vertalingen

SCHIZOPHRENIË: TEKENS, SOORTEN, BEHANDELING

SCHIZOPHRENIË: TEKENS, SOORTEN, BEHANDELING

Auteurs: Melinda Smith, Jeanne Seagal
Vertaling: Irina Goncharova
Redacteur: Lisa Rodina
Origineel: http://www.helpguide.org/mental/schizophrenia_symptom.htm

Ik vond het materiaal leuk - help degenen die hulp nodig hebben: http://specialtranslations.ru/need-help/

Het kopiëren van de volledige tekst voor verspreiding in sociale netwerken en fora is alleen mogelijk door publicaties op de officiële pagina's van Speciale vertalingen of door een link naar de site aan te halen. Wanneer u tekst op andere sites citeert, plaatst u de volledige vertalingskop aan het begin van de tekst.

Schizofrenie: herkenning van symptomen, vroege tekenen, oorzaken en typen.

Schizofrenie is een ernstige ziekte die voorkomt dat een persoon helder denkt, communiceert met andere mensen, diepe emoties ervaart en normaal functioneert. De ziekte vervaagt ook de grens tussen realiteit en denkbeeldige dingen - een zieke kan vaak niet onderscheiden van de ander. Schizofrenie moet echter niet als een definitief vonnis worden beschouwd. Het kan en moet worden gecontroleerd. De eerste stap naar dit is de herkenning van tekenen en symptomen van de ziekte. De tweede stap om het te overwinnen: de vroegste voorziening van de patiënt met de nodige hulp en behandeling. En de derde stap - houd u strikt aan de therapeutische cursus. Als de therapie op de juiste manier is gebouwd en de patiënt de nodige ondersteuning en hulp heeft, kan zo'n persoon een gelukkig en vol leven leiden.

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een aandoening van de hersenen die de gedachten, acties en perceptie van de werkelijkheid door een persoon beïnvloedt. Het vervormt het idee van de realiteit en schendt alle manieren waarop een persoon met de buitenwereld omgaat. Schizofrenen kunnen niet-bestaande dingen zien en horen, het is vreemd om te praten, om over onaanvaardbare onderwerpen te spreken. Soms geloven ze oprecht dat andere mensen hen willen schaden of constant willen volgen.

De grens tussen werkelijkheid en fantasie vernietigen, schizofrenie maakt het dagelijks leven van een zieke persoon moeilijk en zelfs angstaanjagend. Hoe reageert een schizofreen op de realiteit? Hij probeert te ontsnappen aan de buitenwereld, om zich voor hem te verbergen, angst en verlegenheid dwingen hem tot ongepaste acties.

In de meeste gevallen komt schizofrenie voor in de late adolescentie. Maar de ziekte kan een persoon zowel op volwassen leeftijd als op oudere leeftijd inhalen. In zeldzame gevallen treedt schizofrenie op bij kinderen en adolescenten, hoewel de symptomen op deze leeftijd enigszins verschillen. Hoe eerder de ziekte arriveert, hoe moeilijker het wordt. Het beïnvloedt mannen meer dan vrouwen.

Hoewel schizofrenie ongeneeslijk is, kunnen zieke mensen worden geholpen. Zoals hierboven vermeld, met de juiste therapie, goede zorg en ondersteuning, kunnen de meeste mensen met schizofrenie een volledig, onafhankelijk leven leiden. De prognose is echter het meest gunstig als de ziekte op tijd wordt gediagnosticeerd en vanaf het allereerste begin correct wordt behandeld. Als u tekenen van schizofrenie bij een naaste persoon zag en onmiddellijk naar mogelijkheden voor hulp en behandeling ging zoeken, dan heeft de patiënt een zeer hoge kans op aanhoudende remissie.

Veelvoorkomende misvattingen over schizofrenie.

Mythe: Schizofrenie is een gespleten persoonlijkheid of meerdere persoonlijkheidsstoornissen.
Feit: gespleten persoonlijkheid is een compleet andere, veel minder voorkomende ziekte. Mensen met schizofrenie lijden niet aan een gespleten persoonlijkheid, ze zijn nogal "gescheiden" van de realiteit.

Mythe: Schizofrenie is een zeldzame ziekte.
Feit: dat is het niet. Schizofrenie is niet ongewoon. Het lifetime-risico van schizofrenie is ongeveer 1%, ongeacht ras.

Mythe: Schizofrenen zijn gevaarlijk.
Feit: hoewel waanvoorstellingen en hallucinaties bij schizofrenie soms leiden tot agressief gedrag, zijn de meeste mensen met schizofrenie niet wreed en vormen ze geen gevaar voor anderen.

Mythe: Schizofrenie kan niet worden geholpen.
Feit: niet waar, alles is niet zo hopeloos. Hoewel schizofrenie een langdurige en ernstige behandeling vereist, maar als de patiënt de nodige medische zorg en ondersteuning van familieleden krijgt, is de schizofreen behoorlijk in staat om in een samenleving te leven en, belangrijker nog, een fatsoenlijk leven te leiden.

Vroege tekenen van schizofrenie.

Schizofrenie treft plotseling sommige mensen, noch zij noch hun familieleden verwachten dat. Maar in de meeste gevallen ontwikkelt de ziekte zich langzaam, manifesteert zich zelfs vóór het begin van een mentale stoornis in de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt, in subtiele waarschuwingssignalen. De eerste ernstige episode van de ziekte wordt meestal voorafgegaan door een lange verborgen periode van vernietiging van de psyche. Vrienden en familieleden van een schizofrene patiënt zeggen vaak dat ze zagen dat er iets mis was met hun geliefde, maar ze konden niet begrijpen wat het was.

Tijdens deze periode lijken mensen met schizofrenie vaak excentriek, gesloten, ongemotiveerde stemmingswisselingen. Ze gaan in zichzelf, worden onverschillig voor hun uiterlijk, hun vitale activiteit valt, ze spreken en zien er heel raar uit. Vaak verliezen schizofrenen hun interesse in hun activiteiten, hobby's, nemen hun prestaties af, ze worden erger.

De meest voorkomende symptomen van schizofrenie zijn:

1. Sluiting, zelfzorg
2. Vijandigheid, verdenking
3. Verwaarlozing van persoonlijke hygiëne
4. Emotionele leegte, niet-indrukwekkende blik.
5. Het niet ervaren en uiten van vreugde of verdriet
6. Onverklaarbaar lachen en huilen
7. Depressie
8. Slaap te lang of slapeloos
9. Vreemde, irrationele uitspraken.
10. Vergeetachtigheid, concentratieproblemen, onvermogen om te concentreren
11. Intolerantie van kritiek
12. Een vreemde woordkeus, een kunstzinnige manier van spreken

Deze symptomen kunnen worden veroorzaakt door vele andere redenen, niet alleen schizofrenie, maar toch, als u soortgelijke signalen van een geliefde of een vriend opmerkt, is dit een ernstige reden tot bezorgdheid. Wanneer dergelijke eigenaardigheden het leven van iemand ernstig beginnen te belemmeren, moet je een arts raadplegen. Als het schizofrenie is, zal de behandeling helpen.

Daniel's verhaal

Daniel, 21jaar. Zes maanden geleden was hij een goede student op de universiteit en werkte hij tegelijkertijd in een magazijn in een plaatselijke elektronicawinkel. Toen begon hij plotseling te veranderen. Hij werd steeds raarder en achterdochtiger. Hij had de overtuiging dat de professoren hem niet konden begrijpen, omdat ze zijn zinloze, verwarrende tirades niet met aandacht behandelden. Toen vertelde hij zijn kamergenoot dat alle andere studenten tegen hem aan het plannen waren. Kort daarna verliet hij de universiteit.
De volgende symptomen deden zich voor bij de volgende symptomen: Daniel stopte met baden, scheren en het bijhouden van zijn kleding. Op het werk besloot hij ineens dat zijn baas naar hem keek via speciale tracking-apparaten die op tv's waren gemonteerd die in de winkel werden verkocht. Toen begon hij "stemmen" te horen die hem "vertelden" hoe deze bugs te vinden en te deactiveren. De situatie bereikte zijn hoogtepunt toen Daniel gehoor gaf aan het advies van de 'stemmen' en verschillende televisietoestellen brak, en schreeuwde dat hij niet langer van plan was om met illegale spionage om te gaan. Zijn bange baas belde de politie en Daniel werd in het ziekenhuis opgenomen.

Tekenen en symptomen van schizofrenie

Er zijn vijf symptomen die kenmerkend zijn voor deze ziekte:

- nonsens,
hallucinaties,
- onsamenhangende spraak,
- afwijkend gedrag
- negatieve symptomen.

De tekenen en symptomen van schizofrenie kunnen echter bij een bepaalde patiënt variëren afhankelijk van hun ernst en klinische manifestaties. Niet elke persoon met schizofrenie heeft alle bovenstaande symptomen. Bovendien wordt schizofrenie gekenmerkt door variabiliteit van symptomen in de tijd (sommige kunnen worden vervangen door andere symptomen, of een reeks symptomen die aanwezig zijn in de patiënt kan worden aangevuld met wat meer).

Vervormde waarneming van de werkelijkheid.

Deze definitie moet worden begrepen als de ontkenning van voor de hand liggende feiten en feiten, wat heel gebruikelijk is bij schizofrenie. Meer dan 90% van de mensen die ziek zijn, vertonen dit symptoom. Dit komt tot uiting in onlogische ideeën en fantasieën. De volgende typische schizofrene wanen zijn bekend:

1. De vervolgingsdwang is de vaste overtuiging van de patiënt dat het mysterieuze "iemand" hem in de gaten houdt en probeert hem schade toe te brengen. De vervolgingsmanie komt vaak tot uiting in vreemde en ingewikkelde verhaallijnen, zoals bijvoorbeeld: "De marsmannetjes proberen me te vergiftigen door radioactieve deeltjes in leidingwater te mengen."

2. Vervormde waarneming - patiënten met schizofrenie geven neutrale gebeurtenissen vaak een speciale, persoonlijke betekenis. Ze kunnen bijvoorbeeld van mening zijn dat een reclamebord of een omroeper op een televisiescherm informatie voor hen verspreidt.

3. Maniagrootheid - de overtuiging van een patiënt met schizofrenie dat hij een beroemde of zeer belangrijke persoon is, zeg, Napoleon, of zelfs God, of de patiënt gelooft dat hij een aantal ongewone uitzonderlijke of unieke vermogens heeft, bijvoorbeeld, weet hoe te vliegen.

4. Het gevoel van verlies van controle - de patiënt is ervan overtuigd dat zijn gedachten en acties onder de controle staan ​​van externe buitenaardse krachten. Meestal ziet het er als volgt uit: "Iemand probeert deze gedachten bij mij in te druppelen..." of "De CIA steelt mijn ideeën", enzovoort.

hallucinaties

Auditieve en visuele hallucinaties bestaan ​​alleen in de geest van de patiënt, maar worden door hem als een realiteit waargenomen. Hallucinaties kunnen elk van de vijf zintuigen beïnvloeden, maar gehoor is de meest voorkomende bij schizofrenie. Visuele hallucinaties komen ook veel voor. Medisch onderzoek suggereert dat auditieve hallucinaties optreden wanneer mensen hun interne dialoog verkeerd inschatten en deze gedachten ("stemmen") van buitenaf beschouwen. Hallucinaties zijn belangrijk voor een schizofrene patiënt. Meestal weet hij wie de eigenaar is van deze 'stemmen'. Auditieve hallucinaties zijn meestal de bedreigingen en beledigingen die de patiënt bang maken. Wanneer hij alleen is, nemen hallucinaties meestal toe.

Incoherente spraak

Schizofrenie wordt gekenmerkt door gefragmenteerd denken. Dit kan invloed hebben op de manier waarop de patiënt praat. Schizofrenen hebben meestal ernstige concentratieproblemen, hun spraak is inconsistent, ze vinden het moeilijk om het gesprek te volgen. Ze kunnen vragen op hun plaats beantwoorden, van het ene onderwerp naar het andere gaan zonder enige logica, verwarrend en onsamenhangend spreken.

Typische tekenen van spraakstoornissen bij schizofrenie:

1. Onlogische spraak. De patiënt beweegt snel van het ene onderwerp naar het andere zonder enige logische verbinding.

2. Neologismen - verzonnen woorden en zinsneden die alleen betekenis hebben voor de patiënt.

3. Perseveration - de herhaling van woorden en zinnen. De patiënt zegt steeds hetzelfde.

4. Zinloos rijmen van woorden.

Overtredingen van gedrag, desorganisatie van het leven

Schizofrenie heeft een negatief effect op doelbewuste activiteit, schaadt het vermogen van een persoon om voor zichzelf te zorgen, te werken, te communiceren en interactie te hebben met andere mensen. Hier zijn tekenen van dit gedrag:

1. De patiënt is niet bestand tegen dagelijkse taken.

2. Zijn emoties zijn onvoorspelbaar, vaak niet door iets gemotiveerd.

3. De acties van de patiënt kunnen worden omschreven als vreemd, onverklaarbaar, doelloos.

4. Mensen die lijden aan schizofrenie hebben impulsiviteit en gebrek aan zelfbeheersing.

Negatieve symptomen

Negatieve symptomen betekenen de afwezigheid van normale emotionele reacties die kenmerkend zijn voor geestelijk gezonde mensen. Dit is:

1. Emotieloosheid - uitdrukkingsloos gezicht, zelfs eentonige stem, vermijd oogcontact, slechte gezichtsuitdrukking.

2. Gebrek aan vitale belangen en enthousiasme, problemen met motivatie, gebrek aan verlangen om voor jezelf te zorgen.

3. Het schijnbare gebrek aan interesse in de wereld, complete onwetendheid over wat er rondom gebeurt, isolatie, sociaal isolement.

4. Spraakaandoeningen - onvermogen om een ​​gesprek te onderhouden, korte onsamenhangende opmerkingen, eentonige stem.

Oorzaken van schizofrenie

De oorzaken van schizofrenie zijn niet volledig bekend. Hoogstwaarschijnlijk komt deze ziekte voor als gevolg van de impact op de psyche van genetische en omgevingsfactoren.

Genetische oorzaken van schizofrenie

De erfelijke factor bij schizofrenie is erg belangrijk. Mensen met schizofrenie in de eerste graad van verwantschap kunnen ziek worden met een kans van 10%, in tegenstelling tot 1% van de zieken onder de bevolking van de aarde als geheel. Maar schizofrenie wordt niet alleen veroorzaakt door genetica. Het kan worden geërfd, maar 60% van degenen die aan deze ziekte lijden hebben geen schizofrenie onder hun familieleden. Bovendien ontwikkelen mensen die genetisch voorbestemd zijn voor schizofrenie, zich niet altijd en dit suggereert dat de genetische risicofactor potentieel kan blijven. Studies tonen aan dat erfelijke genen een persoon vatbaar maken voor schizofrenie, en omgevingsfactoren, in combinatie met een genetische combinatie, kunnen deze ziekte veroorzaken.

Met betrekking tot omgevingsfactoren identificeren steeds meer onderzoekers stress als een risicofactor tijdens de zwangerschap of in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een pasgeboren kind. Er wordt aangenomen dat ernstige stress de productie van stresshormoon - cortisol verhoogt en dus de ontwikkeling van schizofrenie kan veroorzaken. Wetenschappers noemen verschillende omgevingsstressoren die het optreden van schizofrenie kunnen beïnvloeden:

1. Virale infectie tijdens de zwangerschap
2. Hypoxie tijdens de bevalling (langdurige of voortijdige bevalling)
3. Virale infectie in de kindertijd
4. Het verlies van ouders op jonge leeftijd of hun scheiding.
5. Fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd

Abnormale hersenstructuur

Naast abnormale biochemie van de hersenen kunnen stoornissen in de structuur ook de ontwikkeling van schizofrenie beïnvloeden. Sommige patiënten hebben vergrote ventrikels van de hersenen, wat wijst op een tekort aan hersenweefsel. Bovendien zijn er aanwijzingen voor verminderde elektrische activiteit van de frontale kwab van de hersenen, die verantwoordelijk is voor de planning, de besluitvorming, het vermogen om te redeneren en conclusies te trekken. Sommige onderzoeken tonen ook aan dat afwijkingen in de slaapkwabben, de hippocampus en de amygdala symptomen van schizofrenie kunnen veroorzaken. Maar ondanks het feit dat dergelijke afwijkingen aanwezig zijn in het hersenweefsel, is het onwaarschijnlijk dat schizofrenie een direct gevolg is van een van hen.

De impact van schizofrenie op iemands leven
In gevallen waarin schizofrenie niet tijdig wordt gediagnosticeerd of de verkeerde behandeling wordt toegepast, heeft dit rampzalige gevolgen, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn familieleden. Hoe verandert een ziekte iemands leven?

1. Er zijn problemen in relaties met mensen. Schizofrenen zijn vatbaar voor eenzaamheid en afzondering en dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van sociale banden. Ook kan de patiënt gekweld worden door paranoïde ideeën, waardoor hij zijn familie en vrienden met achterdocht en vijandigheid zal behandelen.

2. Schizofrenie maakt het moeilijk om normale dagelijkse taken uit te voeren. Schizofrene wanen, hallucinaties, denkstoornissen voorkomen dat de patiënt basale dingen doet: eten, wassen, taken uitvoeren enzovoort.

3. Alcoholisme en drugsverslaving. Schizofrenen ontwikkelen vaak problemen met alcohol en drugs, die ze gebruiken om de symptomen van de ziekte te verlichten, dat wil zeggen, in plaats van echte medicijnen. Als een patiënt veel rookt, bemoeilijkt dit bovendien de behandeling, omdat nicotine de effectiviteit van medicijnen die nodig zijn voor de behandeling vermindert.

4. Hoog zelfmoordrisico. Schizofrenen zijn vatbaar voor zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen. Elke dreiging om zelfmoord te plegen of hints hiervan moet zeer serieus worden genomen. Vooral hoog risico op zelfmoord tijdens perioden van acute ziekte, tijdens depressieve episodes en tijdens de eerste zes maanden van de behandeling.

Diagnose van schizofrenie

De diagnose 'schizofrenie' wordt gesteld op basis van een volledig psychiatrisch en fysiologisch onderzoek, gedetailleerde anamnese en laboratoriumtesten.

Psychiatrisch onderzoek

De arts zal de zieken of zijn naaste in detail vragen over alle symptomen, over de ontwikkeling van psychopathologie en over de geestelijke gezondheid van alle gezinsleden. Het algemene beeld van de fysiologische gezondheid van de patiënt en al zijn familieleden is ook erg belangrijk voor de diagnose. Het helpt om de aanwezigheid van puur medische problemen vast te stellen die schizofrenie kunnen veroorzaken of kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Daarom zal de arts vragen stellen over de algemene gezondheidstoestand van alle gezinsleden en zal hij een volledig onderzoek plannen. Momenteel zijn er geen laboratoriumtests die schizofrenie kunnen bevestigen, maar routinematige bloed- en urinetests helpen de lichamelijke oorzaken van psychopathische symptomen te elimineren. De arts kan ook een MRI- of CT-scan van de hersenen voorschrijven om afwijkingen in verband met schizofrenie op te sporen.

Beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken de volgende criteria voor het diagnosticeren van schizofrenie: de aanwezigheid van twee of meer van de volgende symptomen, die zich manifesteren gedurende ten minste dertig dagen.

1. Hallucinaties
2. Brad
3. Verward denken, incoherent spreken
4. Katatonisch of ongeorganiseerd gedrag.
5. Negatieve symptomen: emotionele afvlakking, apathie, gebrek aan spraak
6. Ernstige problemen bij de uitvoering van dagelijkse taken thuis, op het werk, op school, in de communicatie met mensen, in zelfbediening.
7. Constante tekenen van schizofrenie binnen zes maanden, met de manifestatie van actieve symptomen gedurende ten minste een maand.

Bij het stellen van een diagnose is het noodzakelijk om andere mogelijke oorzaken (vergelijkbare psychopathologie, chemische afhankelijkheid, somatische problemen) die dezelfde symptomen kunnen veroorzaken, uit te sluiten.

Welke aandoeningen kunnen vergelijkbaar zijn met schizofrenie?

Bij het stellen van de diagnose schizofrenie is de arts verplicht om ziekten uit te sluiten die vergelijkbaar zijn in de symptomatologie. In een persoon die lijdt aan schizofrenie, is de verbinding met de objectieve realiteit verbroken. Er zijn echter andere ziekten die vergelijkbare psychopathische symptomen veroorzaken, bijvoorbeeld schizotypische stoornissen, affectieve toestanden van de psyche, acute acute psychose op korte termijn die niet chronisch worden. Het is heel moeilijk om ze van elkaar te onderscheiden, daarom kan het maken van een nauwkeurige diagnose vrij lang duren - vanaf zes maanden en langer.

Drugmisbruik

De staat van psychose kan worden veroorzaakt door verschillende medicijnen, zoals alcohol, fenylcyclidine, heroïne, amfetaminen en cocaïne. Sommige geneesmiddelen, inclusief geneesmiddelen die zonder recept worden verkocht, kunnen een acute mentale reactie veroorzaken. Een grondig toxicologisch onderzoek elimineert door drugs geïnduceerde psychose. Als een patiënt in eerste instantie chemisch afhankelijk is, moet de arts bepalen of het medicijn een bron van psychose is, of het verergert eenvoudigweg de algemene ziektetoestand.

Bovendien kunnen de klinische manifestaties van bepaalde neurologische ziekten, bijvoorbeeld epilepsie, hersentumoren, encefalitis en andere, evenals endocriene en metabolische aandoeningen, en pathologische auto-immuunprocessen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden, naar buiten toe vergelijkbaar zijn.

Affectieve stoornissen

Schizofrenie gaat vaak gepaard met manische en depressieve toestanden. En hoewel dergelijke pijnlijke stemmingswisselingen meestal niet zo ernstig zijn als bij klassieke depressie en bipolaire affectieve stoornis (BAR), compliceren ze de diagnose toch. Schizofrenie en BAR zijn erg moeilijk van elkaar te onderscheiden. Positieve symptomen bij schizofrenie (delirium, hallucinaties, verwarde spraak) kunnen op de manische fase van BAR lijken en negatieve (apathie, sociale isolatie, algemene lethargie) lijken op een depressieve episode.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Dit is een angststoornis die kan worden veroorzaakt door ernstige stress, emotioneel trauma, zoals geweld, een ongeluk, deelname aan vijandelijkheden en andere soortgelijke oorzaken. Mensen met PTSS vertonen vaak symptomen die kenmerkend zijn voor schizofrenie. Hun herinneringen (beelden, geluiden, geuren) kunnen vergelijkbaar zijn met hallucinaties, en emotionele gevoelloosheid en het vermijden van de maatschappij en communicatie doen denken aan negatieve symptomen bij schizofrenie.

Is er hoop?

Momenteel is er een diverse en effectieve behandeling voor mensen met schizofrenie. De voorspelling voor hen wordt elk jaar beter. Medicijnen, complexe therapie en ondersteuning van mensen om hen heen helpen patiënten de symptomen van schizofrenie onder controle te houden en een onafhankelijk en bevredigend leven te leiden.

Als u denkt dat uw geliefde of vriend lijdt aan schizofrenie, ondanks het feit dat uw liefde voor hem ongewijzigd blijft, moet u goed geïnformeerd zijn en een duidelijk idee hebben van de ziekte waarmee u te maken heeft, om de patiënt ondersteuning te bieden, zorg en effectieve behandeling en dragen daardoor bij aan zijn herstel.