Verslavend gedrag

Verslavend gedrag. ie vroeg alcoholisme en anesthesie Dit is het tienerequivalent van huishoudelijke dronkenschap bij volwassenen en het begin van drugsverslaving. In de helft van de gevallen beginnen alcoholisme en anesthesie in de adolescentie. Onder delinquente adolescenten is meer dan een derde misbruik van alcohol en bekend met drugs. De motieven voor gebruik zijn om uw bedrijf, nieuwsgierigheid, de wens om volwassen te worden of om uw mentale toestand te veranderen. Later drinken ze, nemen drugs voor een opgewekte stemming, voor meer losheid, zelfvertrouwen, enz. Verslavend gedrag kan als eerste worden beoordeeld aan de hand van de opkomst van mentale (de wens om de opstijging, de vergetelheid te overleven) van verslaving en vervolgens fysieke afhankelijkheid (wanneer het lichaam niet kan functioneren zonder alcohol of een medicijn). De opkomst van groepspsychologische afhankelijkheid (de drang om elke vergadering dronken te worden) is een dreigende voorganger van alcoholisme. De wens van een tiener om een ​​reden te vinden om te drinken of anesthesie, de constante zoektocht naar alcoholhoudende dranken of drugs, is al een vroeg teken van alcoholisme en in andere gevallen afhankelijkheid van het medicijn.

Afbeelding 14 van de presentatie "Typen afwijkend gedrag" van de lessen van de psychologie over het onderwerp "Afwijkend gedrag"

Afmetingen: 960 x 720 pixels, indeling: jpg. Om een ​​gratis foto voor een psychologieles te downloaden, klik je op de afbeelding met de rechtermuisknop en klik je op "Afbeelding opslaan als. ". Om de afbeeldingen in de les weer te geven, kunt u de presentatie "Typen afwijkend gedrag.ppt" ook gratis downloaden met alle afbeeldingen in een zip-archief. Archiefgrootte - 177 KB.

Deviant gedrag

"Afwijkend gedrag" - Wat is afwijkend gedrag? Te veel vrije tijd is niet gevuld met de helft van de kinderen. Mensen van 30 tot 50 jaar oud in het dorp Shurskol namen deel aan de sociologische enquête. Zowel leraren als ouders zijn geïnteresseerd in het probleem van afwijkend gedrag van schoolkinderen. Interesse in de media, de computer is meer dan sport, klassen in clubs, lezen.

"Afwijkend gedrag" - De volgende soorten sociale normen worden onderscheiden: volgens hun inhoud kunnen sancties positief (bemoedigend) en negatief (bestraffend) zijn. Sociale normen en afwijkend gedrag. Soorten sociale normen. Soms kunnen dergelijke afwijkingen positief zijn en tot positieve gevolgen leiden.

"Delinquent gedrag" - situationele reacties. De fundamentele menselijke behoefte. Delinquent gedrag. Gedrag dat afwijkt van de norm. Help kinderen met gedragsstoornissen. Aanhanger van Emile Durkheim. Pijnlijk gedragsverandering. Delinquente actie. Correctie van schendingen van familierelaties. Negativisme. Correctie van niet-pathologisch gedrag.

"Sociale normen en afwijkend gedrag" - Norm. Aanpassingsopties. De impact van sociale normen. Sociale normen en afwijkend gedrag. Oorzaken van afwijkingen. Sociale sancties. Benadering, richting. Deviant (afwijkend) gedrag. Kenmerkende normen. Evaluatie van afwijkingen. Sociale normen. Socialisatie. Soorten sociale normen.

"Preventie van afwijkend gedrag" - Het systeem van preventie van afwijkend gedrag van studenten in een onderwijsinstelling omvat de volgende maatregelen als prioriteit: Vereisten voor asociaal gedrag. - Niet-gesuperviseerde studenten - Gokken - Foul language - Roken, alcoholverslaving - Afwijkingen in de seksuele ontwikkeling van een kind - Valsheid - Neurosen.

"Afwijkend gedrag van adolescenten" - Misdaad onder jongeren is dramatisch toegenomen. 70% van de misdrijven gepleegd door personen jonger dan 30 jaar. Om verschillende redenen vindt in de adolescentie en adolescentie vaak afwijkend en delicaat gedrag plaats. En er zijn allemaal nieuwe soorten afwijkend gedrag. Purpose: Deviant phenomena in het leven van een tiener. Het probleem van "moeilijke" adolescenten is een van de centrale psychologische en pedagogische problemen.

Totaal in het onderwerp "Afwijkend gedrag" 10 presentaties

Verslavend gedrag - (van het Engels, verslaving, verslaving, lat. Addictus is slaafs toegewijd) is een van de vormen van destructief gedrag. - presentatie

De presentatie werd 4 jaar geleden gepubliceerd door de gebruiker Vsevolod Skroznikov

Gerelateerde presentaties

Presentatie over het onderwerp: "Verslavend gedrag - (van het Engels, verslaving neiging, verslaving; Latijn, Addictus slaafse toegewijde) is een van de vormen van destructief gedrag, dat." - Transcript:

1 Verslavend gedrag - (van het Engels Verslavingsverslaving, verslaving; Latijn Addictus is slaafs toegewijde) is een van de vormen van destructief gedrag, wat zich uitdrukt in het verlangen om zich uit de realiteit terug te trekken door je mentale toestand te veranderen door bepaalde substanties te nemen of permanent aandacht te vestigen op bepaalde objecten of activiteiten (activiteiten), die gepaard gaat met de ontwikkeling van intense emoties.

2 1) misbruik van één of meerdere stoffen die de mentale toestand veranderen; 2) deelname aan kansspelen, waaronder computerspellen; 3) seksuele verslaving; 4) overeten en vasten; 5) "workaholism"; 6) lang naar muziek luisteren; 7) religie, sektarisme, een geweldige sport; 8) manipulatie met de psyche; 9) Excessieve fascinatie voor fantasieliteratuur, romans, etc. Typen verslavingen:

3 Verslaafden zijn zich slecht bewust van de kwaliteiten van hun persoonlijkheid, ze missen zelf-analysevaardigheden en het vermogen om zichzelf te beschrijven. Ze weigeren activiteiten voort te zetten in het geval van problemen. Weinig vertrouwen in hun capaciteiten, faalangst, onwil om moeilijkheden te overwinnen. Gebrek aan empathie, gebrek aan diepte van emotionele relaties, onverschilligheid voor de gevoelens van andere mensen, gecombineerd met het onvermogen om emotioneel verzadigde, stabiele relaties tot stand te brengen en te onderhouden. Gebrek aan empathie, gebrek aan diepte van emotionele relaties, onverschilligheid voor de gevoelens van andere mensen, gecombineerd met het onvermogen om emotioneel verzadigde, stabiele relaties tot stand te brengen en te onderhouden. Niet-duurzame stemming met een neiging tot prikkelbaarheid, boze reacties, toestanden van interne stress, gecombineerd met een ontoereikende, affectief verbeterde reactie van een agressief type op conflictsituaties; Niet-duurzame stemming met een neiging tot prikkelbaarheid, boze reacties, toestanden van interne stress, gecombineerd met een ontoereikende, affectief verbeterde reactie van een agressief type op conflictsituaties; Verslaving gedrag:

4 Onverschillige of afwijzende houding ten opzichte van menselijke waarden. Uitgesproken egocentriciteit met een gevoel van de legitimiteit van hun antisociaal gedrag en de constante wens om het te rechtvaardigen of anderen van de gevolgen van hun acties te beschuldigen. Uitgesproken egocentriciteit met een gevoel van de legitimiteit van hun antisociaal gedrag en de constante wens om het te rechtvaardigen of anderen van de gevolgen van hun acties te beschuldigen. De wens om eenvoudig genot te verkrijgen zonder een bepaalde wilskracht en inspanning. Vermijden van situaties waarin hun capaciteiten objectief kunnen worden getest. Specifieke humor. Optioneel. Een stereotype gedrag is gemakkelijk voorspelbaar, maar moeilijk te veranderen.

5 Verhoogd egocentrisme; Tractie tot weerstand, koppigheid, protest; Het nastreven van het onbekende, riskant; Aangescherpte passie voor opgroeien; Het verlangen naar onafhankelijkheid en scheiding van het gezin; Onrijpheid van morele overtuigingen; Een pijnlijke reactie op gebeurtenissen, een onvermogen om iemands opkomende seksualiteit te accepteren; De neiging om de complexiteit van de problemen te overdrijven; Depersonalization en derealization in waarneming van zichzelf en de omringende wereld; Hypertrofische gedragsreacties: emancipatie, groepering, hobby's, seksuele activiteiten, kinderen (weigering van contacten, spelletjes, eten, imitatie, compensatie en overcompensatie); Weinig verdraagbaarheid. Kenmerken van adolescentie, die een groep risicofactoren zijn bij de vorming van verslavend gedrag:

6 Stadia van de vorming van verslaving. Het begin ervaart intense acute veranderingen in de mentale toestand in de vorm van verhoogde stemming, gevoelens van vreugde, extase, in verband met bepaalde acties (het nemen van een substantie die de mentale toestand verandert, het ervaren van risico in een kansspel, enz.) En het fixen van deze verbinding in de geest.. De volgende fase van verslavend gedrag is de vorming van een bepaalde reeks van toevlucht nemen tot de middelen van verslaving. Elke gebeurtenis die mentale angst, angst en een gevoel van psychisch ongemak veroorzaakt, begint een verslaving uit te lokken. In de derde fase wordt het verslavende ritme een stereotiep, gebruikelijk type reactie, de voorkeursmethode bij het voldoen aan de vereisten van het echte leven. De vierde fase is de volledige overheersing van verslavend gedrag. De verslaafde laat niets van zijn innerlijke wereld. De verslavende implementaties zelf brengen niet dezelfde voldoening. De vijfde fase is de vernietiging van de psyche. De toestand van de verslaafde wordt over het algemeen gekenmerkt door apathie en depressie, een algemene crisis en geestelijke verwoesting.

7 Beoordeling van socio-psychologische factoren die bijdragen aan verslaving. - falen om te leren; - misbruik van een tiener in het gezin; - het onvermogen om te voldoen aan de overdreven claims voor hun toekomst; - constante conflicten tussen ouders; - emotionele afwijzing door de moeder; - "familie ineenstorting", waardoor de sociale status van een tiener drastisch verandert; - alcoholisme van de moeder; - Oproer tegen overdreven hechtenis door ouders en andere familieleden; - plaatsing op een speciaal internaat voor moeilijke tieners; - afwijzing door leeftijdsgenoten vanwege lichamelijke handicap; - gedwongen scheiding van een persoon met een sterke emotionele band; - tragische gebeurtenissen in het gezin; - openbaarmaking van het feit van de adoptie; - het ervaren van hun eigen seksuele minderwaardigheid; - de aanwezigheid van drugsverslaafden - familieleden; - verveling, nietsdoen, werkloosheid.

8 Gedragsstoornissen van kinderen en adolescentie (ICD 10). Verslavingen worden gepresenteerd in twee blokken van de sectie over psychische stoornissen van ICD-10: van F10 tot F19 - chemische afhankelijkheden, F60 - niet-chemische afhankelijkheden, met name de algemeen erkende verslaving aan de pathologische aantrekkingskracht van gokken - F63.0. Pathologische aantrekkingskracht op brandstichting - F63.1, op diefstal - F63.2 en op het eten van haar - F63.3.

9 Niet-pathologische gedragsvormen: 1. Microsociale verwaarlozing. 2. Karakteristieke situationele reacties van weigering, protest, imitatie, groeperen met gelijken, emancipatie. 3. Weglopers van thuis. 4. Dromomanie. 5. De reacties van enthousiasme, compensatie en overcompensatie. 6. Reacties als gevolg van opkomende seksuele verlangens. 7. Minderwaardige prostitutie.

10 Rehabilitatie en medische remediërende maatregelen: pedagogisch, psychofarmacologisch, psychotherapeutisch, psychologisch.

11 Rehabilitatieprogramma's: Familieprogramma's zijn gericht op familieproblemen, schendingen van de ouder-kindrelaties, de aanwezigheid van familieleden, drugsverslaafden of alcoholisten. Schoolvorming van een alternatieve gezonde levensstijl, het vermogen om de negatieve invloed van leeftijdsgenoten, klasgenoten te weerstaan. Straatgerichtheid op de schadelijke effecten van kinderverwaarlozing, tuinbedrijven. In samenwerking met de politie worden ze uitgenodigd om de vrije tijd van kinderen van school te organiseren, zodat ze onder toezicht van volwassenen werkzaam zijn. Daarnaast zijn programma's veel voorkomend (ze worden gehouden bij de hele populatie van adolescenten) en speciaal (ze worden uitgevoerd volgens de getuigenis met een deel van de tienerpopulatie).

12 Classificatie van risicofactoren voor anesthesie, afhankelijk van het niveau van hun manifestatie. Biofysiologisch Biofysiologisch Individueel-psychologisch Individueel-psychologisch Microsociaal Microsociaal Macro-sociaal Macro-sociaal

13 Biofysiologische factoren: genetische aanleg voor het gebruik van psychoactieve stoffen. Beladen erfelijkheid. Organische hersenschade. Intellectueel falen. Pathologie van zwangerschap, bevalling. Ernstige of chronische kinderziekten. Alcoholisme en / of drugsverslaving bij naaste familieleden. Chronische leverziekte met schending van de ontgiftingsfunctie;

14 Individueel psychologisch: laag zelfbeeld. Concentreren op de externe omgeving: beoordeling van uw humeur op basis van de stemming van andere mensen, suggestibiliteit. Onvermogen om gevoelens te uiten. Onvermogen om hulp te vragen. Lage stresstolerantie. Hoge gevoeligheid voor de invloed van groepsnormen. Verhoogde angst, impulsiviteit, lage tolerantie voor frustratie. Het onvermogen om productief te verlaten in situaties van moeilijkheden bij het voldoen aan dringende vitale behoeften. Onvervormde manieren van psychologische bescherming. Lage zelfcontrole. Gebrek aan zelfrespect. Aanhoudende storingen in de emotionele sfeer. Het overwicht van de motivatie om mislukken van de motivatie om succes te behalen te voorkomen. Vervormd waardensysteem. Hoge zelfwaardering. Pijnlijke beïnvloedbaarheid, gevoeligheid, toegenomen conflict.

15 Microsociale risicofactoren: drugsmisbruik in het gezin. Het falen van familieleden om te voldoen aan sociale normen en regels. Disfunctionele educatieve stijlen. Onderwijs door één ouder (in een onvolledige familie). De aanwezigheid van familieconflicten. Vast dienstverband van ouders.

16 macrosociale risicofactoren. Beschikbaarheid van psychoactieve stoffen. De verslechtering van de sociaal-economische situatie in het land. Verandering van waarde systeem. Tradities van de samenleving in verband met het gebruik van oppervlakteactieve stoffen. Mode over het gebruik van psychoactieve stoffen. De loyaliteit van de wet met betrekking tot het misbruik van surfactanten.

17 Diagnostiek, inclusief de diagnose van persoonlijke kenmerken die de vorming van verslavend gedrag kunnen beïnvloeden. Antisociaal gedrag gaat vaak samen met attention deficit hyperactivity syndrome. Emotionele stoornissen (bijvoorbeeld depressie) kunnen verborgen zijn achter antisociaal gedrag. Outreach-fase. Trainingen van persoonlijke groei met elementen van correctie van individuele persoonlijke kenmerken en vormen van gedrag, inclusief de vorming en ontwikkeling van vaardigheden om aan jezelf te werken. Consultatie kinderpsychiater wordt getoond als de basis van antisociaal gedrag emotionele stoornissen zijn. Stadia van preventieve activiteit kunnen de volgende componenten zijn:

18 De training om het leidende motief van verslavende activiteit te veranderen, bestaat uit het volgende: 1) vaststellen voor een tiener en hem de sterke en zwakke punten van zijn persoonlijkheid uitleggen; 2) om de door hem gestelde langetermijndoelstellingen te relateren aan zichzelf om een ​​bepaald beroep, een bepaalde sport (karting, foto, schieten, etc.) te beheersen en de reële mogelijkheden om deze te bereiken; 3) het vertrouwen van de adolescent in de mogelijkheid om doelen te bereiken te versterken, maar tegelijkertijd specifieke manieren te beschrijven waarop zijn activiteiten zich zullen ontwikkelen; 4) elke dag zou een tiener zijn resultaten moeten analyseren, de taak is om het effect te versterken, zonder fouten op te merken; 5) leg aan de tiener uit dat hij bij het bereiken van zijn doel alleen op zichzelf moet vertrouwen, maar niet op de dokter, leraar, groepsmaat, enz.; 6) om de hoofdvereiste voor de adolescent in te blazen: voor zichzelf reagerend, is hij verantwoordelijk voor de effectiviteit. om de ervaring van "een gevoel van verbondenheid" te actualiseren.

19 BFB is een moderne niet-medicamenteuze methode om gezonde en corrigerende gestoorde of suboptimaal functionerende functies van het lichaam te verbeteren, op basis van een gerichte activering van de reservemogelijkheden van het lichaam.

20 Verhoogde adaptieve capaciteit en anti-stress training. Verhoogde adaptieve capaciteit en anti-stress training. Het verstrekken van een proces van psychologische opluchting. Het verstrekken van een proces van psychologische opluchting. Correctie van emotionele stoornissen. Correctie van emotionele stoornissen. Preventie van betrokkenheid bij de consumptie van psychoactieve stoffen. Preventie van betrokkenheid bij de consumptie van psychoactieve stoffen. Rehabilitatie van post-stress-aandoeningen. Rehabilitatie van post-stress-aandoeningen. Vorming van constructieve gedragsstrategieën in praktijksituaties. Vorming van constructieve gedragsstrategieën in praktijksituaties. Verkort de tijd van correctie. Verkort de tijd van correctie. Toepassing van BOS-technologie in de educatieve ruimte:

21 Psychotechniek is een richting in de psychologie die de toepassing van kennis over de menselijke psyche ontwikkelt voor het oplossen van praktische problemen (zelforganisatie, zelfcontrole, professionele vermoeidheid, enz.) Oefeningen die je helpen om rustiger te worden. Balans, onverstoorbaarheid - ze zijn over het algemeen nuttig, en iemand die betrokken is bij mentaal werk, is gewoon noodzakelijk. Bovendien bieden deze oefeningen vaardigheden waarmee je je neuropsychische reserve beter kunt gebruiken.

22 Werkstand en rusttijd. Wijze van werken en rusten. Controle van informatiestromen. Controle van informatiestromen. Aeroionization. Aeroionization. Ultraviolette bestraling. Ultraviolette bestraling. Het lichaam schoonmaken. Het lichaam schoonmaken. Voeding (normalisatie van het maagdarmkanaal). Voeding (normalisatie van het maagdarmkanaal). Therapeutische oefening, ademhalingsoefeningen. Massage. Therapeutische oefening, ademhalingsoefeningen. Massage. Fysiotherapie: elektrosleep, magnetische therapie. Fysiotherapie: elektrosleep, magnetische therapie. Hydrotherapie. Hydrotherapie. Aromatherapie. Aromatherapie. Lichttherapie Lichttherapie Muziektherapie. Muziektherapie. Videotherapie Videotherapie

23 Vitaminepreparaten: Aerovit. Verhoogt de fysieke prestaties, versnelt het herstel van het lichaam na zware fysieke inspanning. Aerovit. Verhoogt de fysieke prestaties, versnelt het herstel van het lichaam na zware fysieke inspanning. Dekamevit. Versterkt de beschermende functies van het lichaam, versnelt het verloop van herstelprocessen, voorkomt het verouderingsproces van het lichaam. Dekamevit. Versterkt de beschermende functies van het lichaam, versnelt het verloop van herstelprocessen, voorkomt het verouderingsproces van het lichaam. Glutamevit. Versnelt herstelprocessen in de periode van zware belasting, verhoogt de fysieke prestaties. Vitamine B15 (calcium pangamat) verhoogt de weerstand van het lichaam tegen hypoxie. Het wordt gebruikt om het herstel te versnellen in de periode van zware fysieke inspanning, met verschijnselen van overbelasting van het myocard. Vitamine E (tocoferolacetaat) heeft een antihypoxisch effect, reguleert oxidatieve processen. Vitamine C (ascorbinezuur) is een effectieve stimulator van oxidatieve processen, verhoogt het uithoudingsvermogen en versnelt het herstel van fysieke prestaties. Dosering: 1 tablet 2 keer per dag gedurende 2-3 weken. Dosering: 1 tablet 2 keer per dag gedurende 2-3 weken.

24 Groep adaptogenen: Ginseng heeft een tonisch effect, stimuleert het metabolisme, voorkomt vermoeidheid, verhoogt de efficiëntie. Eleutherococcus-extract heeft een sterker anti-toxisch en radioprotectief, anti-hypoxisch en antistress-effect. Citroengras Chinees is een soort biostimulant, het verstevigt het centrale zenuwstelsel, het cardiovasculaire systeem en de ademhalingswegen, verhoogt de weerstand tegen hypoxie. Aralia Manchu. Gebruikt om de fysieke en mentale prestaties te verbeteren, om vermoeidheid en asthenische aandoeningen te voorkomen. Gouden wortel (Radiola roze). Optimaliseert herstelprocessen in het centrale zenuwstelsel, verbetert zicht en gehoor, verhoogt de adaptieve capaciteit van het lichaam voor de werking van extreme factoren, verhoogt de efficiëntie. Maraliumwortel (Levzea-sofloroid). Toegepast als een stimulerend middel, met fysieke en mentale vermoeidheid. Pantocrinum heeft een tonisch effect in geval van overwerk, het optreden van asthenische en neurasthenische aandoeningen, overbelasting van het myocard, hypotensie.

25 Versterkende behandeling: apilak, limontar, biostimulantia (aloë, phiBS), (cinnarizine, cavinton, trental), tinctuur van valeriaan, meidoorn. Anthelminthische behandeling. Restauratieve behandeling: apilak, limontar, biostimulantia (aloë, PhiBS), (cinnarizine, cavinton, trental), tinctuur van valeriaan, meidoorn. Anthelminthische behandeling. Nootropics (piracetam, piriditol, pantokaltsin, aminolone, Pantogamum, Phenibut, pikamilon, Elkar) nootropica (piracetam, piriditol, pantokaltsin, aminolone, Pantogamum, Phenibut, pikamilon, Elkar) Stimulerende: sidnokarb, semaks. Stimulerende middelen: Sydnocarb, Semax.

26 Het doel van onderwijs is om onze kinderen te leren hoe ze zonder ons kunnen. Wil je gehoord worden? Whisper. Alle menselijke kwalen komen voor omdat we genieten van wat we zouden moeten gebruiken en gebruiken wat we zouden moeten genieten. Kinderen zijn geïnteresseerd in de vraag: waar komt alles vandaan, volwassenen - waar gaat alles naar toe. Gooi nooit vuil: u kunt het doel missen, maar uw handen blijven vuil. Geluk is wanneer ik "wil", "Ik kan" en "moet" dezelfde inhoud hebben. Thuis is niet de plaats waar je woont, maar waar je begrepen wordt. Verveling wordt gemeten in de zinloosheid van een persoon voor zichzelf.

Presentatie "Verslavend gedrag bij adolescenten"

Schiet op om te profiteren van kortingen tot 50% op de cursussen "Infurok"

Presentatiebeschrijving voor afzonderlijke dia's:

Verslavend gedrag van studenten, het probleem van het diagnosticeren van de neiging van studenten om schadelijke gewoonten aan te nemen.

Gelijkenis over de preventie Een reiziger die langs de rivier wandelde, hoorde de kreten van wanhopige kinderen. Rennende naar de kust, zag hij kinderen in de rivier verdrinken en haastte zich om hen te redden. Toen hij een passerende man zag, begon hij hem om hulp te roepen. Hij begon degenen te helpen die nog steeds drijvend bleven. Toen ze de derde reiziger zagen, riepen ze om hulp. Maar hij, die geen aandacht schonk aan de oproepen, bespoedigde de treden. "Geeft u om het lot van de kinderen?", Vroegen de redders. De derde reiziger antwoordde hen: "Ik zie dat jullie nog steeds het hoofd bieden. Ik zal de hoek bereiken, ontdekken waarom de kinderen in de rivier vallen, en ik zal proberen het te voorkomen. " Een opmerking die misschien niet verplicht is. Laten we echter punt I noemen. Deze gelijkenis illustreert mogelijke benaderingen voor het oplossen van het probleem van drugsverslaving. Je kunt de "verdrinkende" kinderen redden, ziekenhuizen en revalidatiecentra bouwen, vechten met drugshandelaren. Om dit te doen moeten, en betrokken professionals. De taak van leerkrachten en ouders is "om de rivier af te slaan en kinderen niet in het water te laten vallen", dat wil zeggen, om hun eigen zaken te doen - preventie.

KINDEREN - dit is ons oordeel over de wereld, onze spiegel, waarin ons geweten, intelligentie, eerlijkheid, onze netheid - alles is duidelijk. Kinderen kunnen door ons worden gesloten, wij nooit door hen. V.P. Astafiev

Wat is een gewoonte? "Gewoonte is kapitaal dat wordt verkregen door regelmatige oefening. Ze moeten eerst worden geaccumuleerd en vervolgens leven van de rente van deze hoofdstad. "James, Amer. Psycholoog

Begin een gesprek over slechte gewoonten en verslavingen met adolescenten of ouders, gebruik de volgende bekende aforismen: "Gewoonte is een tweede natuur." (Cicero) "Het hoofd in het leven is geen gewoonte, maar een gewoonte. Alleen spoort ze de geest in alle gevallen aan om te veronderstellen dat de toekomst overeenkomt met het verleden. "(Hume David)" De gewoonte, deze tweede natuur, blijkt voor de meeste mensen hun enige soort te zijn. "(Romeinen Rolland)" Gewoonten worden plichten en genoegens in plichten. "(E.A. Sevrus (Vorokhov))" De hele tweede helft van het menselijk leven bestaat gewoonlijk uit de gewoonten die alleen in de eerste helft zijn verzameld. "(FM Dostoevsky)

Zijn de "onschadelijke" gewoonten van kinderen onschadelijk? Neiging om te liegen? Yabednichestvo? Huilerig? Vergeetachtigheid? Games gokken? Doelloze festiviteiten? Passie voor mobiele telefoons? Imitatie van de helden van de film? Passie voor Japanse cartoons? Interesse in erotische tekeningen en films? Als we geen aandacht schenken aan deze "onschadelijke" gewoonten in de tijd, kan het kind verslaafd raken en zullen we een persoonlijkheid krijgen met afwijkend gedrag.

Verslavend gedrag - de neiging van een tiener om slechte gewoonten te verwerven, een rampzalige verslaving aan iets. De essentie van verslavend gedrag ligt in de wens om je mentale toestand te veranderen door bepaalde stoffen te nemen of aandacht te vestigen op bepaalde objecten of activiteiten.

Wat gebeurt er met de psyche van een persoon die vatbaar is voor verslaving? Het gebruik van een surfactant, gehechtheid aan een voorwerp of actie gaat gepaard met de ontwikkeling van intense emoties, neemt zodanige dimensies aan dat het iemands leven begint te beheersen, berooft hem van de wil om verslaving te weerstaan.

Wie is er verslaafd aan? Mensen met lage tolerantie voor psychische problemen, slecht aangepast aan de snelle verandering van levensomstandigheden, in dit verband sneller en gemakkelijker om psychofysiologisch comfort te bereiken.

Met welk verslavend gedrag? Met de wens van een persoon om het echte leven te verlaten door van gedachten te veranderen. Verslaving wordt een middel om te ontsnappen aan problemen. Voor zelfverdediging gebruiken mensen met verslavend gedrag een mechanisme dat in de psychologie wordt aangeduid met 'denken naar keuze', d.w.z. zij beschouwen alleen dat wat overeenkomt met hun verlangens echt is. Als gevolg hiervan worden interpersoonlijke relaties geschonden, wordt een persoon vervreemd van de samenleving.

Wat zijn verslavingen? Afhankelijk van de manier waarop de ontsnapping uit de realiteit wordt uitgevoerd, worden de afhankelijkheden onderscheiden: - farmacologische (chemische) - afhankelijkheid van psychoactieve stoffen (oppervlakteactieve stoffen); - substantiële - emotionele (seks- en liefdesverslaving), werk of werkverslaving, computer- en gokverslaving en vele anderen; - voedselverslavingen spreken voor zich.

Welke stoffen, objecten of acties kunnen verslaafd zijn? drugs, alcohol, tabak; gokken (waaronder computerspellen); lang luisteren naar ritmische muziek; volledige onderdompeling in elke vorm van activiteit met de afwijzing van de essentiële taken van een persoon (hobby, werk, enz.); mensen, objecten en verschijnselen van de omringende realiteit, die verschillende emotionele toestanden veroorzaken.

Alcoholverslaving Een vorm van farmacologische of chemische verslaving. De basis van alcoholafhankelijkheid is het gebruik van alcoholhoudende dranken. Alcohol is een voedingsproduct of is hierin opgenomen, niet zijnde verboden als, bijvoorbeeld, medicijnen. Alcohol verandert niet, maar kristalliseert de huidige staat: als je verdrietig bent, zal alcohol drinken je gemoedstoestand niet opheffen, maar in tegendeel, het zal het zelfs nog meer verergeren.

Drugsverslaving is een ziektetoestand die wordt gekenmerkt door mentale en fysieke afhankelijkheid, een dringende en onoverkomelijke behoefte aan herhaalde consumptie van oppervlakteactieve stoffen. Erkend als narcotische stoffen of medicijnen die het vermogen hebben om een ​​specifieke actie uit te voeren op het centrale zenuwstelsel (stimuleren, euforie veroorzaken, de perceptie van de wereld veranderen, etc.)

Drugsverslaving is een syndroom dat zich ontwikkelt met behulp van psychotrope stoffen; gekenmerkt door de pathologische noodzaak om dergelijke stoffen in te nemen om de ontwikkeling van onthouding of psychische stoornissen en de toestand van ongemak als gevolg van het beëindigen van hun toelating of het inbrengen van antagonisten van deze stoffen te voorkomen. Deze omvatten: difenhydramine, fenazepam, etc.

Tabaksrook Tabaksrook is een van de meest voorkomende vormen van verslaving, die een groot aantal mensen omvat en daarom een ​​huisverslaving is. Het roken van sigaretten geeft een gewoon rokerplezier. De behoefte aan roken na het eten, tijdens het drinken, met negatieve emoties en tijdens hard werken is bijzonder acuut. Tegelijkertijd heeft geïnhaleerde nicotine op zichzelf geen positief effect op het lichaam. Een sigaret is een meer afleidende factor: het schakelen van het bewustzijn helpt onaangename gedachten af ​​te weren, hard werk te onderbreken. Co-roken vergemakkelijkt het contact tussen mensen, is een goed excuus om te daten.

Drugsmisbruik Drugsmisbruik ontstaat in verband met het gebruik van drugs en stoffen die niet geclassificeerd zijn als narcotisch, maar die ook de mentale toestand van een persoon en zijn gedrag veranderen. Het scala aan stoffen met toxicologische effecten is zeer breed: van medicijnen (pijnstillende middelen, kalmerende middelen, hypnotica, stimulerende middelen, enz.) Tot technische oplosmiddelen en huishoudelijke chemicaliën.

Zelfmoord Voornemen om een ​​leven te nemen, verhoogd risico op zelfmoord. Deze vorm van afwijkend gedrag van passief type is een manier om onoplosbare problemen te voorkomen. Een idee kan opdringerig worden en verslaafd raken. Zelfmoorden zijn meer kenmerkend voor hoogontwikkelde landen, en tegenwoordig is er een tendens om hun aantal te vergroten. Suïcidale activiteit heeft tijdcycli: een lente-zomer piek en een herfst-winter recessie. Het aantal zelfmoorden neemt toe op dinsdag en neemt af op woensdag-donderdag. Vaker worden ze gepleegd op de leeftijd van 55 en tot 20. De verhouding tussen mannen en vrouwen-zelfmoorden is ongeveer 4: 1.

Workaholisme Workaholism is, in tegenstelling tot veel andere verslavingen, een maatschappelijk geaccepteerde verslaving. Maar in werkelijkheid is een workaholic een persoon met bepaalde psychische problemen.Een lui persoon, die dagen en nachten op het werk zit tijdens onrust in huis, kan ook een workaholic worden. De bron van psychisch ongemak, psychologisch trauma is meestal echte of waargenomen angst: faalangst, angst voor eenzaamheid of, in tegendeel, angst voor communicatie.

Nutritionele afhankelijkheden, waaronder psychische aandoeningen zoals boulimia (te veel eten) en anorexia (vrijwillige weigering van voedsel). Voedselverslaving is niet alleen overeten en vasten, maar ook afhankelijk van smaak: op de smaak van koffie, chocolade, room, etc.

Gokken en computerverslaving Een van de problemen van de moderne informatiemaatschappij is een nieuw probleem voor pedagogie - gokverslaving en computerafhankelijkheid. Dit is een passie voor computerspellen, internettechnologieën, speelautomaten en gokken. Gokken - hobby of ziekte? Psychiaters beweren dat gokken wordt behandeld, maar je moet verslaving in een vroeg stadium bestrijden. "Ziekte begint met gehechtheid aan computerspellen, wat een pathologie wordt." Een spel is een interactie. En het maakt niet uit met iemand met mensen, met een computer of met zichzelf.

Problemen met computerverslaving Criteria die het begin van computerverslaving bepalen: onredelijke frequente en plotselinge stemmingswisselingen van depressief naar euforisch verhoogd; -een pijnlijke en ontoereikende reactie op kritiek; - groeiende oppositie tegen ouders en vrienden, aanzienlijke emotionele vervreemding; - verslechtering van het geheugen, aandacht; - minder vooruitgang, ziekteverzuim; - vermijden van deelname aan zaken die voorheen interessant waren, weigering van een hobby, een favoriete oorzaak; -het verlies van kostbaarheden of geld van het huis, de manifestatie van andermans spullen, de geldschulden van het kind, -de opkomende sluwheid, bedrog; - neopryatnost, slordigheid niet eerder karakteristiek; - depressie, angst, angst.

Memorandum voor ouders over het gebruik van een computer door een kind Om ervoor te zorgen dat ouders het gebruik van een computer door een kind kunnen regelen, moeten ze het zelf kunnen gebruiken, althans op een elementair niveau. Het kind zou geen computerspellen moeten spelen voor het slapen gaan. Elke 20-30 minuten werken op de computer, moet u een pauze nemen. Het kind zou niet meer dan 1,5-2 uur per dag op de computer moeten werken. Als een kind een computerclub bezoekt, moeten ouders weten in welke club (hal) hij is en met wie hij daar communiceert.

Computermolen voor informatie. Een computer is de resonator van het intellect waarmee een persoon ernaar verwijst. Ouders zouden de aanschaf van computerschijven door het kind met games moeten beheersen, zodat ze de gezondheid en psyche van kinderen niet schaden. Als het kind de computer onverantwoord gebruikt, moet u een wachtwoord invoeren om toegang onmogelijk te maken zonder toestemming van de ouders. Bepaal zelf welke websites uw kind bezoekt. V.G.Krotov

Details over de methoden en technieken van computerverslavingspreventie zijn te vinden op de internetsites: http://www.net196.soes.ru/ http://www.BestReferat.ru/ http://www.baby.com.ua/ http : //www.Le-Mon.ru http://www.add.net.ru/ http://www.med.resourse.ru http://www.DJV.ru http: //www.roditel. ru

Hoe de positieve gewoonten van een kind te verhogen? De eerste regel. Het is noodzakelijk om het kind te leren om te beseffen dat het zonder dit een catastrofe wordt. De tweede regel. Het kind moet leren nooit te genieten van de manifestatie van een bepaalde gewoonte. Het is noodzakelijk om voorwaarden te scheppen voor het corrigeren van slechte gewoonten, zelfs als het nodig is om stevigheid en rigiditeit aan te tonen. De derde regel. Het is noodzakelijk om het kind elke gelegenheid te leren gebruiken om een ​​positieve gewoonte te manifesteren. Training in positieve gewoonten leidt tot hun consolidatie en gewoonten worden "tweede natuur".

De vierde regel. Men kan niet eindeloos tegen de eigenaar van een slechte gewoonte zeggen dat hij de baas is. Eindeloze preken en goede zeden ergeren studenten. Veel studenten weten zo goed dat ze slechte gewoonten hebben. Het is noodzakelijk om onder studenten een zeer gerenommeerd persoon te zijn, zodat ze naar volwassenen begonnen te luisteren en hun gewoonten wilden corrigeren. De vijfde regel. Om positieve gewoonten te laten zien, moet een volwassene (klassenleraar, ouder) voorwaarden scheppen. Als de klassenleraar weet dat de meerderheid van de studenten rookt, moet u vergaderingen beleggen met artsen, mensen die de verslaving aan roken hebben overwonnen, films hebben bekeken, deelnemen en acties organiseren, enzovoort. Om dit soort werk te kunnen opbouwen, moet u echter weten welke slechte gewoonten onderdeel zijn geworden van de levensstijl van uw kinderen.

Beginselen voor het behoud en de ontwikkeling van een gezonde levensstijl Meer mogelijkheden voor het realiseren van creatief potentieel. Deelname aan goodwill; De uitbreiding van de positieve meerderheid; De betrokkenheid van kinderen en jongeren; Vergeet geen enkel kind; De interactie van alle niveaus van preventie, inclusief intersectorale interactie; Persoonlijk voorbeeld;

Primaire preventie van het gebruik van oppervlakteactieve stoffen Informatietechnologie sociale reclame (posters, video's, video's, banners, internet); informatie- en adviesmateriaal (folders, boekjes, stands); Internettechnologieën (websites, portals, blogs, fora); publicatie van boeken en tijdschriften; plaatsing van materialen in de media

Onderzoek en analytische technologiemonitoring; opiniepeilingen; surveillance; analyse;

Motivationele technologieën: organisatie van vrijwillige bewegingen; presentaties over openbaar nut; organisatie van creatieve workshops; clubactiviteiten, etc.

Psychologische en pedagogische technologieën: sociaal-psychologische begeleiding; onderlinge hulpgroepen; psychologische en pedagogische trainingen, etc. Educatieve technologieën: educatieve seminars en lezingen (voor kinderen en jongeren, ouders, leraren en opvoeders); lezersconferenties; Zelfeducatie, etc.

Sociale technologieën: participatie in civiele processen (publieke acties, campagnes, bewegingen); deelname aan de organisatie en activiteiten van openbare jeugdorganisaties, enz. deelname aan de rondetafelbespreking over civiele procedures; interactie met de media: de organisatie van publicaties over burgerzaken, enz.

De mini-actie omvat: verspreiding van informatiebrochures, vragenlijsten, uitvoering van speltaken, preventieve quiz. Duur - van 45 minuten tot 6-8 uur. Dekking - van 30 tot 1000 personen

Trainingspreventieve programma's Trainingspreventieve programma's omvatten een reeks trainingssessies met psycho-gymnastische, rollenspellen en mobiele games, methoden voor kunsttherapie, discussies, brainstorming, uitwisseling van meningen, theorie van psychologie, zelfkennisoefeningen, praktische oefeningen in paren. De doelstellingen van het trainen van preventieprogramma's: - Preventie van het gebruik van surfactanten, door middel van verhoogde psychosociale aanpassing; - een gezonde levensstijl leren; - ontwikkeling van de emotionele sfeer, ontwikkeling van de weerspiegeling van gevoelens; - de vorming van het verlangen om levensmoeilijkheden te overwinnen, om te gaan met stress zonder het gebruik van afwijkend gedrag. Duur van een trainingsprogramma van 5 tot 15 trainingen gedurende 1, 5 uur. Groepen van 15 tot 20 personen

Informatief interactief gesprek over de preventie van het gebruik van psychoactieve stoffen "Gezondheid is de wereld van mijn mogelijkheden" Probleem: het probleem van middelengebruik (tabak, alcohol, drugs - oppervlakteactieve stoffen) is acuut in de moderne kinder-tieneromgeving. De leeftijd waarop de eerste tabaksmonsters worden uitgevoerd, is teruggebracht tot 9-10 jaar, en in sommige gevallen zelfs eerder. De massale aard van het gebruik van surfactanten en agressieve propaganda van slechte gewoonten door reclame, het model van volwassenheid leidt tot een toename van mensen die afhankelijk zijn van surfactanten. De meest effectieve preventiemethode is preventief werk (trainingscycli, spelgesprekken) vanaf een vroege schooltijd met methoden en informatie die relevant is voor ontwikkeling. Doelgroep: 9 - 11 jaar oud Formaat: interactief gesprek 40 - 60 minuten met goktechnologie Leider: psycholoog

Doel: primaire preventie van het gebruik van psychoactieve stoffen (sigaretten en alcohol), de vorming en het bewustzijn van gezondheid als een waarde. Taken: - bewustzijn van de noodzaak om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid; - informatie verstrekken over de gevaren van roken en alcohol; - alternatieven bieden voor het gebruik van sigaretten en alcohol; - ontwikkeling van drukbestendigheidsvaardigheden. Inhoud Een psycholoog in een toegankelijke vorm vertelt kinderen over psychoactieve stoffen, bespreekt de oorzaken van consumptie, het effect op het lichaam en het leven van de hele persoon, door middel van gametechnieken wordt gezondheid als waarde voor kinderen gerealiseerd. Verwachte resultaten: - vermindering van het aantal monsters van oppervlakteactieve stoffen; - bewustzijn van het destructieve effect van oppervlakteactieve stoffen; - verkrijgen van betrouwbare informatie over oppervlakteactieve stoffen. Voor een effectiever resultaat, wordt aanbevolen om samen te praten met dit gesprek over het probleem van middelengebruik door kinderen met ouders, waarin de psycholoog de redenen uitlegt voor het gebruik van middelen, hoe met kinderen te praten over dit probleem, hoe een preventiepreventie in het gezin op te bouwen.

Entertainment preventieve maatregelen zijn enorm, ontworpen voor tieners en jongeren (en niet alleen). Het programma van preventieve maatregelen omvat preventieve deelname aan de taken van het type attractie. De deelnemer voert de taak uit, waarvoor hij een token ontvangt. Tokens worden ingewisseld voor prijzen. Een vermakelijke preventieve maatregel kan zowel een afzonderlijke, onafhankelijke component zijn, als ingebouwd als een apart platform op een straatfeest of concert. De duur van het evenement is 2-3 uur, de dekking is 30 tot 1000 personen.

Preventieve fotozoektocht "Photomania" De teams van deelnemers ontvangen zeven taken over een gezonde levensstijl, die binnen zes uur moet zijn voltooid. Vertegenwoordigers van recreatiecentra, professionele fotografen en specialisten in sociale reclame worden uitgenodigd om foto's te beoordelen. Werken worden beoordeeld op basis van de criteria: fotokwaliteit (professionaliteit), creatieve aanpak (originaliteit), naleving van de taak, snelheid van uitvoering. Winnaars worden bepaald door het totale aantal gescoorde punten. Duur - 7-8 uur. Dekking - van 10 tot 3000 personen.

Preventief spel "Mensen lopen over vulkanen" Een preventief spel wordt gehouden in een onderwijsinstelling voor tieners en jongeren. De game kan deelnemen aan 3-8 teams van 10 tot 15 personen. Inhoud: 1) officiële ontdekking, 2) spelen op de stations waar deelnemers preventieve taken uitvoeren op het misbruik van surfactanten, gezonde levensstijlen en seksueel overdraagbare aandoeningen, 3) officiële sluiting, belonen. Duur - 2,5 uur. Dekking - van 30 tot 200 personen

Voordelen: ● Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten door psychologen ● Duidelijkheid en realistische doelen ● Concentreren op het verbeteren van aanpassingsfactoren en verminderen van risicofactoren ● Focus op werken met alle surfactanten, etc. ● Werken op alle gebieden ● Gebruik van interactieve en trainingsvormen ● Op elkaar afstemmen van materialen naar leeftijd niveau ● Mogelijkheid van langdurige en cyclische samenwerking

Vormen van preventief werk Preventieve trainingen. Uitgevoerd door psychologen in de vorm van trainingssessies voor kinderen en adolescenten, met als doel het versterken van de factoren van bescherming en de ontwikkeling van vaardigheden en middelen gericht op het vormen van een gezonde levensstijl.

2. Preventieve massale acties. De actie wordt gehouden als een fascinerend informatieve evenement voor een massaal jeugdpubliek en omvat de volgende componenten: een discussie-gesprek op basis van een multimediapresentatie, video- en dia-materiaal, interactieve spellen, uitvoeringen, shows, quizzen, wedstrijden

3. Ontwikkeling van informatiemateriaal over de preventieproblematiek Ontwikkeling van materialen (brochures, brochures, folders, bladwijzers, memo's) voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten.

4. Onderzoek, monitoring. Anonieme studie uitvoeren op basis van een vragenlijst van adolescenten over verslavingsproblemen met daaropvolgende statistische verwerking

Criteria voor het volgen van de effectiviteit van het voorgestelde programma 1. Het niveau en de mate van vrijwillige betrokkenheid van ouders, kinderen en andere mensen bij activiteiten. 2. Veranderende houding ten opzichte van mogelijke receptie van oppervlakteactieve stoffen 3. Het niveau van conflicten in de adolescentieomgeving 4. Het optimaliseren van relaties binnen de familie Criteria voor het volgen van de effectiviteit van het voorgestelde programma Er zijn twee manieren om de effectiviteit te volgen 1. De effectiviteit van het programma als geheel volgen. Criteria: 1.1. De opkomst van adolescenten duurzame belangen 1.2. Verbetering van de academische prestaties 1.3. Verandering in het aantal geregistreerde adolescenten 1.4. Verandering van het aantal kinderen in de "risicogroep" 1.5. Veranderingen in de weergave van de redenen waarom kinderen in de "risicogroep" vallen 2. Vormen van tracking: ondervraging, testen, expert polls, essays, observatie, sociometrie.

Game "Failure". (30 min) Doel: deelnemers de kans geven om de vaardigheden van zelfverzekerd gedrag, argumentatieve weigering in een keuzesituatie onder de knie te krijgen. Het werk wordt ook uitgevoerd in microgroepen, die elk een van de volgende situaties krijgen: een klasgenoot (buurman, werfleider) vraagt ​​toestemming om een ​​medicijn bij u thuis te bereiden. Een klasgenoot (buurman, werfleider) vraagt ​​om wat dingen bij u thuis achter te laten. Een klasgenoot (buurman, werfleider) biedt aan om het medicijn voor het bedrijf te proberen. Een klasgenoot (buurman, werfleider) vraagt ​​om iets voor een vreemde aan jou te geven. Een klasgenoot (buurman, werfleider) vraagt ​​om een ​​medicijn voor hem.

Oefening 'Onvolledige zin'. Doel: reflectie ontwikkelen, het vermogen om hun eigen gevoelens te bespreken, het zoeken naar mogelijke alternatieven voor gedrag stimuleren. (Mogelijk begin van de zinnen: "Als ik boos ben, dan..."; "Als ik verdrietig ben, dan..."; "Als ik bang ben, dan..."; "Als ik trots ben op mezelf, dan..."; "Als ik wil iets om te ontmoeten, dan... ").

Oefening "Reclameagent". Doel: het vermogen ontwikkelen om objectief reclame te evalueren. Studenten worden aangemoedigd om een ​​advertentie te maken voor alcoholische dranken of tabaksproducten, die de waarheid over het product zou overbrengen. (Bijvoorbeeld: alcohol kan ertoe leiden dat u het bewustzijn verliest, alcohol kan ertoe leiden dat u sterft op de weg, roken draagt ​​bij aan longkanker, enz.)

. Werk in groepen KO. 1) Teken de "huid van de roker". 2) Teken het "gezicht van de roker" 3) Match de roker en de persoon die een gezonde levensstijl leidt. 4) Teken een roker in een klas voor lichamelijke opvoeding.

Vraag de deelnemers om voorbeelden te geven wanneer hen dat wordt gevraagd of dat ze gedwongen zijn om te roken, te drinken, drugs te proberen. Stel vragen: 1. Wie heeft er aangeboden (volwassenen, leeftijdsgenoten, kennissen, vreemden)? 2. Wat is het doel van het aanbod? 3. Was het mogelijk om te weigeren? 4. Wie is het moeilijkst om een ​​verzoek te weigeren? 5. Wiens druk is moeilijker te weerstaan?

Regels zelfverzekerde weigering. Lees deze regels met de deelnemers en bespreek ze. 1. als je iets wilt weigeren aan een persoon, zeg hem dan duidelijk en ondubbelzinnig "NEE". Leg de reden voor de weigering uit, maar verontschuldig je niet te lang. 2. Beantwoord zonder pauze - zo snel mogelijk. 3. Sta erop eerlijk en openhartig met u te praten. 4. Vraag om een ​​verklaring waarom u wordt gevraagd om te doen wat u niet wilt doen. 5. Kijk naar de persoon met wie je praat. Observeer of er tekenen zijn van twijfel aan zijn gedrag. Let op zijn houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen (trillende handen, gewiekste ogen, trillende stem, enz.). 6. Beledig of wees niet agressief.

Manieren van mislukking. Nee, dat kan ik niet. Nee, nee en opnieuw nee. Nee, ik heb nu geen tijd. Nee bedankt, ik heb het geld niet nodig. Zeg nee en vertrek zonder de redenen toe te lichten.

Test "ASSOCIATIONS" De deelnemers aan het spel leggen de associatiewoorden vast over een bepaald onderwerp dat in me opkwam. VRIJHEID KEUZE VERANTWOORDELIJKHEID WAARDEN GEZONDHEID VAN EEN SIGARET

Waarden Korte beschrijving: deelnemers krijgen elk zes bladeren en worden uitgenodigd om op elk van hen te schrijven wat voor hen waardevol is in dit leven. Vervolgens worden de folders zo gerangschikt dat de meest waardevolle op de allerlaatste folder staat.

Oefening met de kaarten waarop de uitspraken zijn geschreven Oefening ontwikkelt het vermogen om te argumenteren en constructief deel te nemen aan de discussie. Groepsleden worden aangemoedigd om hun eigen mening te geven. Bovendien worden adolescenten gewekt door de behoefte aan informatie. Gedrag: elke deelnemer ontvangt een kaart met verklaringen. Verklaringen waarmee groepsleden het eens zijn, moeten worden gemarkeerd. Bij het samenvatten worden uitspraken besproken die het moeilijk maken voor deelnemers om een ​​beslissing te nemen. Dit is van toepassing op die uitspraken waarover de deelnemers weinig geïnformeerd zijn, zij hebben aanvullende informatie nodig om in te stemmen met de verklaring of om deze te weerleggen.

Varianten van uitspraken: leerlingen die drugs gebruiken, zijn gevaarlijk omdat ze anderen verleiden. Drugs zijn elke dag voor ons tieners. Alcohol is erger dan hasj. Alcohol is een middel om verslaafd te raken. Tieners nemen medicijnen om uit te rusten voordat de controle, examen. Tieners die alcohol gebruiken om hun problemen op te lossen dreigen een drugsverslaafde te worden. Als een persoon bewust en gematigd drinkt of rookt, dragen zijn acties bij aan het voorkomen van afhankelijkheid. Een persoon die wegloopt van een conflict is meer kans om een ​​drugsverslaafde te worden. Een leraar die rookt maar het hem verbiedt, ziet er niet overtuigend uit in zijn ogen. In staat zijn om een ​​staat van dronkenschap te bereiken, is een van de geneugten van het leven. Leerlingverslaafden hebben begrip nodig van hun volwassen vrienden.

Stille discussie Een provocerende verklaring wordt in het midden van een groot blad geschreven en aan de groep voorgesteld. Elk lid van de groep noteert eerst, zonder overleg met de anderen, op papier zijn mening of opmerkingen over deze verklaring. Vervolgens kan iedereen zijn mening schriftelijk kenbaar maken op de opmerkingen die zijn opgenomen door de andere deelnemers. Aan het einde van deze rustige discussie kunt u de indrukken van de deelnemers bespreken tijdens de discussie en de resultaten ervan.

Het probleem van drugsverslaving kan niet worden opgelost, omdat er geen samenleving vrij is van drugs. Alleen mensen buiten de maatschappij hebben problemen met drugs. Drugsverslaafden en diegenen die het risico lopen een drugsverslaafde te worden, kunnen niet worden geholpen. De politie zou drastischer maatregelen moeten nemen tegen drugsverslaafden. Jongeren zijn te weinig op de hoogte van drugs. Wie een drugsverslaafde werd, had pech.

Voeg de ontbrekende woorden in zinnen, kies ze uit drie mogelijke opties: Druk van de ene persoon op de andere is wanneer een persoon __________ van de ander is om iets te doen dat hij niet wil (gebruiken, aanmoedigen, krachten). Elke persoon heeft ______________ om zijn mening te verdedigen (mening, plicht, recht). Het is noodzakelijk om te ___________ druk (resist, resist, resist). Om druk succesvol te weerstaan, moet men onafhankelijk _________ hoe te handelen in elk geval (beslissen, handelen, doen). In situaties van druk die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, is het noodzakelijk om te ___________ (om weg te lopen, zeg "nee", ga akkoord).

Verspreid de kaarten met de voorgestelde situaties in twee kolommen "er is een risico", "er is geen risico" (opties voor situaties zijn roken van sigaretten, fietsen, oversteken, wandelen door het park, het vinden van een gebruikte spuit, drinken van een alcoholische drank, glimlachen naar een persoon je weet het niet, drink hoestmiddelen, probeer drugs, speel voetbal, haal de bus in, ga laat op stap, etc.)

Zet de woorden in zinnen: Gezondheid is wanneer je _______ voelt, en niet alleen wanneer je ziek bent. Gezondheid hangt van veel dingen af, maar ook van beslissingen die u neemt en de uwe _______________ Om te groeien en te leren, moet een persoon voor zijn ____ zorgen. Nuttige gewoonten en hobby's versterken

Schrijf op wat je doelen zijn als je de zinnen hebt voltooid: Gezondheid. Mijn doel _________________________ Medicijnen. Mijn doel ________________________ Sigaretten. Mijn doel _________________________ Alcoholische dranken. Mijn doel is ______________

Wat denk je dat er moet gebeuren en waarom? Een tiener ouder dan jij die in je trappenhuis woont, biedt je aan om te proberen iets te roken dat op een sigaret lijkt. Volgens hem zal je het erg leuk vinden. Bij de apotheek heb je een paar pillen gevonden. Vrienden adviseren je om ze te proberen. Je zag een gebruikte spuit op de grond in de tuin liggen.

Verspreid de uitspraken in groepen "onverantwoord" en "verantwoord": de vriend van je broer bood je een biertje aan. Je zegt nee! Je gelooft iemand voor het feit dat alcohol mensen kracht geeft. Op een zonnige dag rol je skate. Je eet elke dag voor de schoolontbijt. Vertel je vriend (vriend) dat cafeïne een psychoactieve stof is. Je eet, hoewel je niet langer wilt. Je leert zwemmen. Ze hebben je een sigaret aangeboden. Jij weigerde. Ze hebben je een sigaret aangeboden. Jij rookte en je bent ziek. De volgende dag probeer je weer te roken. Toen niemand het zag, nam je een slok wijn uit het glas van iemand anders. Je eet een appel in plaats van snoep. Je oudere broer rookt. Hij is ervan overtuigd dat het cool is. Je zegt dat het schadelijk is. Twee keer per dag poets je je tanden. Je hebt een hele zak met je favoriete snoepjes gegeten. Vrienden bellen je om met hen te roken. U zei (a): "Nee, ik wil niet!". Je eet veel fruit en groenten. Gelooft u dat rokers die roken ouder lijken dan hun leeftijd? Vertel een vriend dat het drinken van alcohol te maken heeft met problemen. Je loopt met de hond. Je rent samen. Je weet dat spelen met lucifers gevaarlijk is, en je vertelt het aan je jongere broer (zuster). Je leert een vriend (vriendin) om te roken. Jij en een vriend (vriendin) haalden het bier uit de koelkast. In de auto draag je altijd een veiligheidsgordel. Er is tien keer meer gif in sigarettenrook dan in uitlaatgassen. Vertel het je vrienden.